Nyheter > Aktuelt

Foto: Aurimas Peckauskas

Fellesorganisasjonen for yngre leger i Europa, European Junior Doctors (EJD), avholdt nylig General Assembly for våren 2016 i Vilnius. Her ble det bla. rapportert om korrupsjon, flyktningkrise og salg av pasientopplysninger; Europas leger står ovenfor mange utfordringer!

Dersom et land ønsker å engasjere seg mer i EJD (European Junior Doctors), er det tradisjon at et møte legges til dette landet. EJD arrangerte derfor sitt halvårlige General Assembly i Vilnius i Litauen i mai i år. De litauiske yngre legene (JGA) ble medlem i EJD ved forrige General Assembly i Oslo, og de inviterte 20 europeiske land til arrangementet, som gikk over to dager. Ylf var representert ved Amund Ringen, Bjørn Ove Kvavik fra Ylf-sekretariatet og meg selv, Clara Bratholm fra Ylf-styret.

Korrupsjon

Første del av møtet var tilegnet en helsekonferanse arrangert av litauiske yngre legene (JGA). Litauen har utbredt migrasjon av leger til utlandet (1-2 % av litauiske leger emigrerer hvert år), der både dårlig lønn, korrupsjon og ustabile arbeidsforhold spiller inn. Problemstillingene «Corruption in Health» og «Resident – a student or a doctor in training?» var hovedtemaene på konferansen, der også den litauiske helseministeren deltok.

Litauiske yngre leger defineres både som arbeidstakere og studenter under spesialiseringen. Dette gir dem færre rettigheter enn andre arbeidstakere og mindre anseelse i arbeidet de gjør på sykehusene.

Korrupsjon er utbredt, men under diskusjonen var det uenighet om hvorvidt korrupsjon skyldtes kulturelle tradisjoner eller et reelt behov for lønnsøkning hos legene. Gjennomsnittsinntekten for en litauisk lege ligger på ca. 600 euro i måneden, og tall fra flere europeiske land viste at korrupsjonspenger inkluderes som en del av legens inntekter. En av Litauens mest kjente bloggere, Emilija Trumpaite, er allmennlege, og skriver snart på yngreleger.no om utfordringene yngre leger har i Litauen. 

Hva skjer i Europa?

General Assembly (som arrangeres to ganger i året) begynner tradisjonelt med at hvert land oppsummerer hva som har skjedd i deres respektive organisasjoner/land siden forrige møte. Dette er erfaringsmessig noe av det mest interessante med møtet, fordi man kan følge med på utfordringer og konflikter som de ulike landene står ovenfor. Her er et lite utdrag:

I Sverige forsøker de å integrere flyktninger som er legeutdannet raskere, slik at de kan settes raskt i arbeid. Dette er kjent som en lang prosess, og tar opp mot 7 år å gjennomføre.

Slovenia rapporterer om høyt press på helsetjenesten som følge av flyktningkrisen. De har også utfordringer med hvor yngre leger kan ansettes etter spesialisering. Tradisjonelt er legene bundet til den regionen de har hatt sin spesialisering, og om de velger andre områder kan de bli saksøkt for kostnadene.

I Tyrkia har ny lovgivning omkring beskyttelse av personlige data gitt myndighetene mulighet til å selge pasientopplysninger fra helsevesenet.


Bjørn Ove Kvavik, Clara Bratholm og Amund Ringen representerte Ylf og Norge under EJDs generalforsamling i Vilinius.

Working groups

På en General Assembly arbeides det også i en rekke utvalg (Working Groups). De jobber med ulike problemstillinger, også mellom møtene. I Vilnius var det avsluttende samtaler omkring temaet spesialisering (Post-graduate Training), der Amund Ringen deltok. Jeg, Clara Bratholm, ble ny leder for gruppen som ser på familie og arbeidsliv (Family/Work).

Innimellom alle møtene fikk vi se et vakkert Vilnius, og ser frem til neste planlagte EJD møte i Porto i Portugal i oktober 2016.  

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer