Nyheter > Aktuelt

Foto: Hanne Valeur

Ylfs årsmøte avholdes i Kristiansand fredag 22. april 2016. Programmet er tett, mange saker skal diskuteres og mye, god Ylf-politikk skal vedtas. Ikke overraskende kommer vaktfritak for gravide leger til å bli en av hovedsakene i år.

Landsrådet er Ylfs øverste organ og møtes fast to ganger i året – til tariffkonferanse på høsten og til årsmøte på våren. Nå er det altså årets årsmøte som står for tur, og nærmere 100 tillitsvalgte er samlet i Kristiansand. Landsrådet ledes av Ylf-styrets leder, Christer Mjåset.

Hva er de viktigste sakene som skal diskuteres i år, Christer?


I år kommer styret til å foreslå en egen turnusportal – en finn.no-løsning for turnussøkere som er ute etter å finne riktig turnussted basert på et sett kvalitetskriterier. Dette prosjektet ønsker vi å samarbeide med Nmf om i det kommende året, og Nmf har allerede satt av 100 000 kr til dette formålet, forteller Christer.

– Ellers er det viktige saker basert på debatter som kommer opp på Legeforeningens landsstyremøte i mai; grunnutdanning, innspill til Kvinslandsutvalget og variasjon i helsetjenesten mtp over- og underforbruk. Vi kommer også til å diskutere ny spesialistutdanning for leger.

I tillegg forteller Mjåset at saken angående vaktfritak for gravide leger vil bli viktig å få diskutert.

Vaktfritak for gravide

I fjor høst ga Arbeidsretten Spekter medhold i at avtaleteksten i A2 ikke gir gravide leger i siste trimester fritak fra vaktarbeid, men kun rett til begrenset arbeidstid på maks 9 timer. Dette førte til sterke reaksjoner fra legegruppen og Ylf. Ylf-styremedlem Clara Bratholm påpekte hvor problematisk det er å sette høygravide leger til vaktarbeid i en kronikk på NRK Ytring, og Ylfere fra alle deler av landet delte bilder av «høygravide» mannlige leger med pute på magen i vaktsituasjoner på Twitter. Frustrasjonen over Spekters manglende forståelse for de gravide legenes situasjon kom også tydelig til syne i 8.mars-tog over hele landet. Problematikken skal diskuteres på Ylfs årsmøte.

Fra 8. mars-toget i Tromsø 2016.

Styret kommer til å foreslå at landsrådet samles om en resolusjon rundt dette temaet. Gravide er i en sårbar posisjon, og vi ser at de trenger tydelig vern for en stadig tøffere arbeidsgiverpolitikk! Vi kan ikke ha det slik at høygravide leger kan ende i situasjoner hvor de føler seg presset til å gå vakt der det kan innebære en risiko for både mor og barn, og ikke minst pasientene, sier Christer Mjåset.


Landsrådet består av styret i Ylf og representanter fra fylkene (landsrådsrepresentanter) valgt etter reglene i Ylfs valginstruks, til sammen 51 representanter. Fylkene har én eller to representanter i landsrådet etter størrelse, og Oslo har tre representanter. Øvrige Ylf-medlemmer og tillitsvalgte som deltar på årsmøtet, har talerett, men ikke stemmerett.

Yngreleger.no holder deg oppdatert på hva som skjer på årsmøtet – følg med!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer