Nyheter > Aktuelt

I september skal det velges fire nye regionale Yngsterepresentanter. Som LIS1 kan du bidra til å påvirke hverdagen for LIS1 i din helseregion.

Hvem er Yngsterepresentantene?

De regionale Yngsterepresentantene er tillitsvalgt for LIS1 i distrikt i helseregionen. Som regional Yngsterepresentant sitter man også i Landsrådet, som er Ylfs øverste organ, med stemmerett som delegat. Man har dermed stor innflytelse som representant for regionens LIS1. Landsrådet møtes fast to ganger i året i tillegg til eventuelle ekstraordinære landsrådsmøter. Du har krav på fri med lønn fra arbeidsgiver og det teller ikke som fravær. Reise- og opphold dekkes av Ylf.

Hvem kan stille?

For å stille til valg trenger du ingen erfaring fra fagforeningsarbeid. Det viktigste er at man er motivert. Det velges en Yngsterepresentant fra hver helseregion. Vervet går over 2 år, altså fra høsten 2023 til høsten 2025. I tillegg velges det fem vararepresentanter per Yngsterepresentant. Alle medlemmer i Ylf som for tiden er LIS1 kan stille til valg, også de som starter i LIS1 på sykehus høsten 2023. Plassen som representant i Landsrådet beholder du gjennom valgperioden på to år, altså til 2025, uavhengig av om du er ferdig som LIS1 eller ikke.

Hvorfor stille?

Vil du jobbe for konkurransedyktig lønn, bedre arbeidsvilkår for gravide eller bedre betingelser på legevakt? Vil du stille opp for LIS1-kollegaer i distrikt? Og bli kjent med engasjerte tillitsvalgte? Vervet kan formes etter egen motivasjon sammen med andre engasjerte Yngsterepresentanter, og er en unik mulighet til å påvirke Ylf sin politikk.

Hvordan foregår valget?

Valget foregår digitalt i løpet av september og informasjon om valget vil sendes ut via mail i løpet av august. Det er dermed viktig å oppdatere egen medlemsinformasjon på Min side, særlig ansettelsesforhold og mailadresse.

Hvis du har spørsmål om vervet eller er LIS1 i distrikt med behov for bistand, ikke nøl med å ta kontakt med oss!

  • Yngsterepresentant Helse Sør-Øst: Sandra Marie Kristiansen (mail: yngste.hso@legeforeningen.no)
  • Yngsterepresentant Helse Vest: Carolin Sparchholz (mail: yngste.hv@legeforeningen.no)
  • Yngsterepresentant Helse Midt-Norge: Nina Julie Urnes (mail: yngste.hmn@legeforeningen.no)
  • Yngsterepresentant Helse Nord: Håvar Marsteen (mail: yngste.hn@legeforeningen.no)

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer