Nyheter > Aktuelt

5. september var Ylfs nyvalgte styre på plass i Oslo for sitt første styremøte. Bedre oppfølging av lokale tillitsvalgte og rekruttering av nye, er blant styrets satsinger – målet er å kunne hjelpe medlemmene best mulig der de er.

Hovedfoto: Fellesmøte med Overlegeforeningen etter lunsj. Foto: Karianne Haga

Det nye Ylf-styret er en god blanding av rutinerte styremedlemmer og helt ferskt blod, noe som legger til rette for at erfaringer fra tidligere styreperioder bevares samtidig som nye tanker og perspektiver løftes frem. Clara Bratholm (nestleder), Kristin Utne (leder) og Håvard Ravnestad (styremedlem) følger med fra det foregående Ylf-styret, mens Kristin Fagereng (styremedlem), Bjørn Gardsjord Lio (yngsterepresentant), Jørgen Michelsen (styremedlem), Ingeborg Henriksen (styremedlem) og Oda Sandli (styremedlem) er valgt inn i styret for første gang.

Dyp konsentrasjon. Fra venstre: Bjørn Gardsjord Lio, Ingeborg Henriksen, Jørgen Michelsen og Kristin Utne. Foto: Karianne Haga

Det nye styret vil jobbe for at Ylf-medlemmenes rettigheter og interesser skal ivaretas på best mulig måte de neste årene – lønn, arbeidstid, utdanning og spesialisering, graviditet og arbeidsmiljø er viktige arbeidsområder. Et annet viktig satsingsområde er bedre oppfølging av lokale tillitsvalgte og rekruttering av nye. Slik skal Ylf lettere kunne bistå medlemmene der de er.

Fotoshoot av Ylf-lederen i Vika. Foto: Karianne Haga

På programmet stod blant annet fotoshoot, planlegging av høstens møter og tariffkonferanse, samt arbeidsfordeling innad i styret. Etter lunsj ble det arrangert felles styremøte med Overlegeforeningen, etter at det hadde vært ytret et felles ønske å møtes fra begge foreningene: - Vi ønsker et tettere samarbeid med Ylf, og da er det viktig at vi kjenner hverandre, sa nyvalgt leder i Overlegeforeningen, Anne-Karin Rime i starten av møtet. Flere saker ble diskutert under fellesmøtet, blant annet «legespesialisten», lønnsutvikling og rekrutering av nye tillitsvalgte. Ved møteslutt var det bred enighet om at både Ylf og Of kan dra nytte av å jobbe sammen i enkelte saker, og at et videre samarbeid er ønskelig.

Ylf-styrets neste styremøte er i slutten av september.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer