Arbeidsliv

Ylf har møtt saksbehandlerne i Helsedirektoratet og fått informasjon om hvilke feil som oftest fører til forsinket behandling av spesialistsøknaden, eller i verste fall, avslått søknad.

Før du sender inn søknaden bør du sjekke opp følgende:

1 - Sjekk vedleggene!

Mangler i attestene er en av de hyppigste årsakene til forsinket eller avslått søknad. For å kvalitetssikre innholdet i attestene har Helsedirektoratet laget en standardattest der all informasjon de trenger er inkludert. For spesialiteter som har spesielle krav har de laget tilpassede attester. Dette gjelder for eksempel psykiatri, BUP, indremedisin og ØNH. Dessverre sirkulerer det en del gamle attester hos arbeidsgiver, og bruker man disse risikerer man at arbeidsgiver ikke opplyser om all nødvendig informasjon.

Sjekkliste for å kontrollere attesten:


 • Attesten må være signert av avdelingsleder og av medisinskfaglig ansvarlig overlege. (Om dette er én og samme person må det fremkomme av attesten.)
 • Det må være opplyst at du har hatt veiledning.
  • I psykiatri må det være opplyst om en time ukentlig klinisk veiledning av spesialist i psykiatri.
  • I BUP må det være opplyst om to timer ukentlig veiledning, hvorav minst en time av spesialist i BUP.
 • Det må være opplyst om avdelingen har vaktordning og om du har deltatt i denne.
 • Stillingsprosent skal inkluderes.
 • Undervisningsdeltakelse skal inkluderes.
 • Konstatering av om tjenesten har vært tilfredsstillende utført skal inkluderes.
 • Beskrivelse av innholdet i tjenesten må inkluderes.
 • Om du har vært konstituert som overlege i stillingen må det opplyses om dato for konstituering. (Du må ha vært ansatt som LIS før konstituering.)
 • For søknad om spesialitet i allmennmedisin: Det er mange feil/mangler i innsendte attester for praktiske ferdigheter.

2 - Ikke send inn før du har en komplett søknad!

Som LIS-lege kjenner man allerede godt til kravene for å bli spesialist, og gjennom spesialiseringen har man fortløpende gjort opp status på progresjon sammen med veileder. Før man skal fylle ut selve søknaden til Helsedirektoratet, bør man likevel gå gjennom regelverket for spesialiteten en siste gang for å sjekke at søknaden virkelig er komplett. Det er ikke mulig å endre søknaden etter at den er sendt inn. Du kan imidlertid opprette søknaden i Altinn, fylle ut og lagre underveis uten å sende den inn. Når man er klar, kan søknaden sendes inn.

Ufullstendige søknader vil avvises. Det er med andre ord ingen tid å spare på å sende inn en ufullstendig søknad. Tvert imot er det er tid saksbehandlerne kunne brukt på behandling av din eller en kollega sin søknad, slik at behandlingstiden hadde blitt kortere.

Ufullstendige søknader vil avvises. Det er med andre ord ingen tid å spare på å sende inn en ufullstendig søknad.

3 - Sjekk Helsedirektoratets sider om din spesialitet!

Gå inn på Helsedirektoratets sider og finn din spesialitet. Her finner man svar på de vanligste spørsmålene fra LIS-leger som skal søke spesialistgodkjenning. Det er blant annet informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke, behandlingstid for søknader, link til standardattest og så videre. Det er lurt å sjekke om du finner svar på det du lurer på her før du henvender deg til Helsedirektoratet. «Unødvendige» henvendelser til saksbehandlerne gir mindre tid til behandling av spesialistsøknader.

Sjekk Helsedirektoratets sider før du sender en egen henvendelse til saksbehandlerne. «Unødvendige» henvendelser gir mindre tid til behandling av spesialistsøknader.

Til deg som har gått over i ny ordning:

Her er det gode nyheter. Innsending av spesialistsøknaden vil være betydelig forenklet ettersom man vil bruke dokumentasjonen som ligger i Kompetanseportalen som grunnlag for søknaden. I henhold til den nye forskriften er det læringsmål og obligatoriske prosedyrer som må være godkjent for å sende inn søknad. MEN man må fortsatt bruke attester for at det skal fremkomme eventuelt fravær i tjenesten.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer