Nyheter > Aktuelt

Behovene øker og vi må prioritere riktig i fremtiden. Helseminister Ingvild Kjerkol var klar på at vi trenger riktig bruk av kompetanse, klare prioriteringer og at behovene øker da hun onsdag kveld var med på kveldsvakt i akuttmottaket på Ahus.

-Behovene øker og det vil bli nødvending å bruke kompetansen på riktig måte. Her har helsepersonellkommisjonen kommet med viktige innspill, sier Kjerkol som mener vår evne til å gi står og faller på riktig bruk av nettopp kompetanse.

Ministeren påpeker også at det vil bli viktig å prioritere.

-I de krevende tider vi nå står ovenfor, er det nødvendig med vanskelige prioriteringer, og vi må være tydelige på at vi ikke kan gjøre alt. Derfor skal blant annet Helseregionene se på hvilke behandlingsmetoder som kan utfases fordi de ikke gir god nok nytte for pasientene, sett opp imot andre alternativer.

-Vi ser gode eksempler på prioriteringer her nå.

I løpet av kvelden er ministeren med på mottak av traumepasient og operasjon. Inne på traumestuen får Kjerkol se hvordan et traumeteam jobber.

Stolt over fagfolkene

-Jeg er ydmyk ovenfor fagfolkene som jobber her. Alle blir tatt i mot med samme standard. Det er jeg stolt og takknemlig for. Denne helsetjenesten vil vi bevare, sier hun.

- Dette traumeteamet som jobbet så sømløst imponerer meg, sier hun.

Etter kort tid er den skadede pasienten ferdig sjekket. GCS på 13 og ABCD.

- Det ser greit ut, sier traumeleder før pasienten sendes til CT. Selv går han videre til neste pasient.

Slåss for hver krone

På spørsmål om ikke dette gir henne mer lyst til å kjempe for økte midler til sykehusene svarer hun at hun vil kjempe.

-Jeg sloss for hver krone jeg kan, sier ministeren.

Hun er likevel klar på at situasjonen er krevende for sykehusene.

- Det er uforutsigbart hvor mye vi får for hver 100-lapp og jeg følge situasjonen nøye, sier hun.

Penger i revidert

-Jeg vil kompensere for lønns- og prisstigning i revidert budsjett. I tillegg vil vi foreslå en varig styrking av sykehusene med 2,5 milliarder kroner. Dette vil sette sykehusene i bedre stand til å prioritere psykisk helsevern og rask tilgang til helsehjelp

Så går ministeren inn på operasjon. En time igjen til vakten er over. For henne. På gangen utenfor ligger minst fire pasienter i korridor. Så får vi se hvilke midler hun fisker frem og om ortopeder og traume får sårt tiltrengte tilskudd.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer