Nyheter > Aktuelt

Det nye styret møttes i Helsingfors denne uken til sitt første arbeidsmøte. Gode diskusjoner og planlegging for hvordan Ylfs politiske dokument og punktprogram kan gjennomføres stod på agendaen.

Ylfs daglige drift og arbeid gjøres av styret valgt av Landsrådet - Ylfs høyeste myndighet. Styret består av leder Utne, nestleder Henriksen, seks styremedlemmer samt redaktør for yngreleger.no. Politisk måldokument og punktprogram er vedtatt av Landsrådet og er førende for styrets arbeid.

Fra venstre: Leder Kristin K. Utne og nestleder Ingeborg Henriksen.

"At mer av legers tid går til pasientbehandling og dedikerte legeoppgaver. Unødvendige rapporteringssystemer og byråkrati må fjernes"

-Utdrag fra Ylfs politiske dokument 2021-23

Fra venstre: Tobias Iveland og Lars Magnus Aker.

Foruten den vanlige kontinuerlige jobben knyttet til temaer som internasjonalt arbeid, trakassering og ledelse, stod andre punkter høyt på agendaen:

  • Forberedelser til hovedoppgjøret våren 2022.
  • Gravides rettigheter.
  • Spesialistutdanning.
  • Ledelse.
  • Sykehusbygg.
  • Planlegging av tillitsvalgtutdanningen for høst og vår.
Fra venstre: Mikal Jacob Hole (redaktør), styremedlemmer Kjetil Askim og Oda Kristine Sandli.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer