Nyheter > Aktuelt

- Arbeidsbelastningen oppleves for høy og det er stort potensiale for å bedre forholdene for sykehuslegene, sier Jørgen Sandberg Michelsen som leder arbeidsgruppen om arbeidsbelastning i Ylf. De skal legge frem en rapport som belyser problemene og komme med løsningsforslag på Ylfs årsmøte i april.


Du leder arbeidsgruppen i Ylf om arbeidsbelastning. Hvorfor ble arbeidsgruppen etablert? - Ylf har gjennom mange år vært opptatt av arbeidsbelastningen for våre medlemmer. Vi har gjennomført flere medlemsundersøkelser med dette som tema. I 2018 avdekket vi for eksempel at nær halvparten av de spurte LIS-ene ikke hadde tid til matpauser og at ca. 70% av de spurte opplevde at vaktarbeidet var så belastende at det gikk utover fritid og familieliv. I tillegg hadde Legeforeningen en spørreundersøkelse blant alle sykehusleger, både LIS og overleger, i 2018. Der svarte 43% at de ikke ville anbefale unge i sin omgangskrets å bli lege! Dette sender et svært tydelig signal om at arbeidsbelastningen oppleves for høy og at det er stort potensiale for å bedre forholdene for sykehuslegene. Ylfs landsråd har besluttet at Ylf skal jobbe for at legers arbeidstidsordninger skal være kollektive og forsvarlige med samsvar mellom arbeidsmengde og arbeidstid. Styret dannet derfor arbeidsgruppen om arbeidsbelastning som skal belyse problemene og komme med løsningsforslag i en rapport som legges frem på årsmøtet i april.

Hvorfor er arbeidsbelastning en viktig sak for Ylfs medlemmer? - Dette er viktig for den enkelte lege, både for å sikre egen helse og mulighet til å være faglig oppdatert. På sikt er det også viktig for å sikre at de mer erfarne orker å stå i jobben og dele av sin kunnskap og erfaring med de nye.

Jørgen Sandberg Michelsen leder arbeidsgruppen i Ylf om arbeidsbelastning.

Hvem deltar i arbeidsgruppen? - Gruppen er satt sammen av foretakstillitsvalgte for Ylf fra flere deler av landet: Tobias Iveland (St. Olavs hospital), Anne Sandvik (Helse Fonna), Kari Johanne Benitez (Sørlandet sykehus), Lars Magnus Aker (Sykehuset Østfold) og Anniken Riise Elnes (Oslo universitetssykehus). I tillegg har vi støtte fra Marthe Sandli og Bjørn Ove Ekern Kvavik i Ylf sitt sekretariat.

Kan du fortelle litt om arbeidet så langt? - På grunn av korona har vi hatt de aller fleste møtene elektronisk. På tross av de ulempene det medfører, har vi klart å danne oss et godt bilde av hvordan man har jobbet med dette i Ylf og Legeforeningen tidligere. I tillegg har vi hatt møter med Karin Rø i Legeforskningsinstituttet, Villa Sana og arbeidsmedisiner Ebba Wergeland. Ikke minst har vi hatt møter med tre administrerende direktører i sykehusene for å forstå hvordan arbeidsgiver ser på arbeidsbelastningen for LIS.

Har du noen tanker om resultatene allerede nå? - Det synes åpenbart for oss at dagens kurs trenger korrigering for å sikre at legene opplever forsvarlig arbeidsbelastning. Det er viktig både for legene og deres familier, men på sikt tror jeg det er minst like viktig for pasientene og det offentlige helsevesenet. Vi må legge til rette for god faglighet, og vil må klare å holde på de flinke folkene. Vi gleder oss til å legge frem løsningsforslagene i april!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer