Spalter > Mitt funn

Det har Agnes Elisabeth Nystad prøvd å finne ut i sitt doktorgradsarbeid. Les intervjuet her!

Navn: Agnes Elisabeth Nystad

Universitet/avdeling/faggruppe du har vært tilknyttet: Universitetet i Bergen (UiB), tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose.

Navn på prosjekt: "Effects of calcitriol and fingolimod onremyelination in the cuprizone model".

Tid du har forsket: Forskerlinjen ved UiB (fra 2011), deretter fulltids stipendiatstilling (fra 2018).

Studieområde: Nevrologi, MS, remyelinisering.

Foto: Jørgen Barth

Hva slags stilling hadde du før du startet som stipendiat? – Jeg var medisinstudent ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hvordan ble du engasjert i dette prosjektet? – Jeg ble engasjert i prosjektet da jeg startet på forskerlinjen ved UiB.

Hadde du dette som fulltidsstilling? - Ja, jeg hadde fulltidsstilling som stipendiat.

Hva var bakgrunnen for prosjektet? - Bakgrunnen for prosjektet var tidligere funn i forskergruppen der man hadde sett at det så ut til at høydose vitamin D kunne ha en negativ effekt ved remyelinisering. Vi ville utforske dette videre i en remyeliniseringsstudie og brukte cuprizone-modellen, som er en mye brukt dyremodell for å belyse mekanismene ved demyelinisering og remyelinisering.

Hva er ditt viktigste funn? – Mitt viktigste funn er at høydose kalsitriol (biologisk aktivt vitamin D) ser ut til å kunne ha en positiv effekt på remyelinisering i cuprizone-modellen.

Hva har du tenkt til å gjøre videre? – Jeg skal starte som LIS1 på Haraldsplass Diakonale Sjukehus. Dersom ting ligger til rette for det, ønsker jeg også å fortsette med forskning.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer