Nyheter > Aktuelt

iStock/GenerationClash

Fravær relatert til Covid-19 skal ikke føre til resttjeneste dersom det overskrider den tillatte fraværsgrensen, gitt at alle læringsmål for LIS1 er oppfylt. Det er klart etter at Helsedirektoratet har gjort endringer i fraværsreglene.

Utbruddet av Covid-19 kan føre til at LIS1-leger risikerer å få fravær som overskrider den tillatte fraværsgrensen på 12 dager i spesialisthelsetjenesten og seks dager i kommunehelsetjenesten. Helsedirektoratet endrer nå regelverket, slik at fravær utover den tillate fraværsgrensen som er relatert til Covid-19 ikke skal føre til resttjeneste gitt at alle læringsmål er oppfylt.

Det betyr at dersom du får over 12 dager fravær i spesialisthelsetjenesten eller over seks dager fravær i kommunehelsetjenesten og dette kan relateres til Covid-19, kan du likevel starte i LIS2/3 uten at du må gjennomføre resttjeneste. Forutsetningen er at alle læringsmålene for LISI1 er oppfylt.

Kravet til samlet utdanningstid før man oppnår spesialistgodkjenning er fortsatt minimum 6,5 år. Det betyr at en større andel av tjenestetiden for disse legene vil bli gjennomført i LIS2/3, og utdanningstiden som LIS2/3 kan da bli noe lenger enn minimumstiden på fem år.

Endringene som er gjort fremgår av spesialistforskriften § 15 og 31 og gjelder med virkning fra 20. mars 2020.

Les mer på Helsedirektoratet.no!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer