Nyheter > Aktuelt

Kjære alle sammen!

Desember er godt over halvveis og om få dager er det jul. Utenfor kontoret er det fint vinterlys, kaldt vintervær og glade mennesker. Inne er det varmt og godt å være. Jeg kjenner på en enorm takknemlighet for at jeg allerede i litt mer enn tre måneder har fått lov til å ha jobben som Ylf-leder, sammen med et flott nytt Ylf-styre! Jeg har rukket å møte mange nye medlemmer, besøke ulike foretak og sykehus, og det er utrolig motiverende. Jeg blir skikkelig stolt når jeg ser hvor utrolig mange flotte og dyktige medlemmer og tillitsvalgte vi har over hele landet.

Julen er spesiell for oss alle på hver vår måte. Noen skal for første gang være på jobb, langt borte hjemmefra fordi legejobben krever det av oss innimellom. Andre skal kanskje ha fri for første gang på flere år. For mange venter gode dager sammen med de vi setter aller mest pris på i livene våre og som gjør oss til de menneskene vi er, mens for noen er kanskje juledagene forbundet med vemod og sorg over tap eller noe som har vært vanskelig i livet. Jeg kan kjenne meg igjen i flere av disse ulike situasjonene, og det tror jeg ikke jeg er alene om.

Rundt oss er det uro, både når vi ser til hverdagen i sykehusene og helsetjenesten i stort. Det kjennes litt overveldende ut, og ser vi litt fremfor oss så vil vi møte krevende tider.

Den offentlige helsetjenesten begynner å slå sprekker og vi er på god vei mot en todelt helsetjeneste – og utviklingen går fort. Vi ser rekrutteringsvansker i hele landet, helseforetakene er i økonomisk uføre og det er ikke ressurser nok til å ivareta samfunnsoppdraget på en god måte slik helsetjenesten fungerer i dag. For Helse Nord er dette allerede blodig alvor når regionen nå ser på innsparingstiltak som ser ut til å få dramatiske konsekvenser for hele helsetjenestetilbudet i Nord-Norge. I Midt-Norge innføres Helseplattformen, som så langt er alt annet enn suksess. Flere rapporter slår fast at pasientsikkerheten er truet. Det samme forteller våre medlemmer, som etter ett års bruk er utslitt av å bruke et IT-system som gir mindre oversikt og krever mer ressurser for å få gjort mindre enn tidligere. Kostnadene er enorme, og går utover mye annet. I begge regionene er situasjonen utrolig krevende for alle som står i usikkerheten dette skaper hver eneste dag. Takk for at dere står i det!

Sammen med Overlegeforeningen og Legeforeningen sentralt lanserte vi nå i desember en rapport om investeringsetterslep i spesialisthelsetjenesten. Analysene viser et investeringsetterslep på minst 110 milliarder kroner siden helseforetaksmodellen ble innført i 2002. Konsekvensene merker vi på jobb hver eneste dag: Sykehusene har ikke nok areal til alle oppgaver, IT-systemer er for dårlige, LIS-utdanningen nedprioriteres og stadig mindre tid er igjen til pasientene og det som gjør legelivet og legejobben både spennende og givende. Tiden er forbi for å be oss om å jobbe smartere hvis den offentlige helsetjenesten skal bestå. Nå må politikere investere smartere, slik at vi kan jobbe mer riktig.

Men også i verden utenfor helsetjenesten er det uro. Krigene i Ukraina og på Gaza er nærme oss alle. Det vi ser utspiller seg minner oss om at varme hus og trygghet i hverdagen ikke er en selvfølge. Helseinstitusjoner blir angrepet og helsearbeidere blir drept. Ylf har vært tydelig på at i krig og konflikt må den medisinske nøytraliteten respekteres. Jeg er veldig glad for at landsrådet i høst vedtok en resolusjon om nettopp å fremheve viktigheten av den medisinske nøytraliteten.

Det som likevel har preget Ylf mest det siste halve året er fokuset på legers arbeidsbelastning og #legermåleve. Historier fra dere som beskriver en krevende arbeidshverdag preget av å ikke ha nok tid eller å strekke til, gjør inntrykk på meg og oss alle. Historiene forteller oss tydelig at lov- og avtaleverk som skal sikre alle leger et forsvarlig arbeidsmiljø ikke blir fulgt opp. Sånn skal vi ikke ha det.

#legermåleve har bidratt til å sette legers arbeidsbelastning på dagsorden, og dette opptar både politikere, arbeidsgivere og ledere i helsetjenesten på alle nivåer. Nå er vi i en fase hvor det å påpeke årsaker og komme med mulige løsninger på situasjonen er ønsket og mulig.

Arbeidet for et godt legeliv er kjernen i Ylfs arbeid. Skal vi få til nødvendige endringer er vi avhengige av å vite hva som ikke fungerer. Vi har utrolig mange flotte tillitsvalgte rundt omkring på sykehusene – ta kontakt med dem hvis du opplever noe ugreit eller har spørsmål om dine rettigheter. Det er når vi jobber sammen som et lag at vi kommer lengst. På nyåret vil vi starte opp med digitale, nasjonale medlemsmøter som jeg håper kan gjøre det enklere for deg som medlem å få informasjon om ulike deler av arbeidslivet og avtaleverket vårt. Følg med i våre kanaler!

Det har også gjort inntrykk å se at enkle budskap i våre kanaler om å huske på å se hverandre har fått uventet mange positive tilbakemeldinger. Det sier meg at vi ikke må glemme det enkle når vi opplever at hverdagen er krevende. Vi har kanskje en jobb å gjøre med å bygge opp en kultur der vi i enda større grad ser og respekterer hverandres ulikheter og forskjellige behov, og der målet er å gjøre noe meningsfullt og å bety noe for noen, mer enn at alt skal være perfekt. Vi har alle et felles ansvar for å bidra til at vi skal ha det bra på jobb, og å være en raus og god lagspiller. Da blir vi best sammen. Det er hver sin gang å trenge litt ekstra støtte, og å kunne være den ekstra støtten for noen andre. Til landsrådet i høst siterte jeg et av Per Fugellis mest kjente sitater, og når jeg ser tilbake på 2023 tror jeg det er viktig at vi minner hverandre på dette:

"Ikke vær et ettall på jorden. Bry deg om flokken din."

Snart venter et nytt år og nye utfordringer. Det eneste jeg vet sikkert er at det kommer til å bli tøft, men vi skal stå i dette sammen og jeg ser frem til å ta fatt på det som måtte komme vår vei. Mange ganger oppleves tillitsvalgtarbeidet som en forsvarskamp, men vi skal gjøre vårt beste og vi gir oss aldri i kampen for et godt og trygt arbeidsliv, og for en sterk offentlige helsetjeneste. Det krever at vi sammen bidrar til å ta tak i de utfordringene som må løses for å ha et godt legeliv – der det er plass til å både være lege og å ha et liv.

Jeg er heldig som i år får bruke juledagene sammen med mine nærmeste og to små nevøer som er sprekkeferdige av all spenningen julen bringer. Det gir meg glede og perspektiv til livet når julen også er tiden på året jeg mistet faren min for flere år siden. Da er levende vekkerklokker tidlige morgener, kalde barnekinn etter aketurer og gledelig kaos godt å ha nær.

Uansett hvordan din jul er, og blir, så håper jeg du får brukt tid med flokken din, finner tid til å gi deg selv påfyll av noe som gir glede, og at du kan se tilbake på det siste året og være stolt av alt du har fått til og ta med deg gode hverdagsminner inn i et nytt år. Ta ekstra vare på kollegaen din som for første gang skal feire jul hjemmefra på jobb, og den som du vet synes julen er litt ekstra tøff.

Til alle dere som skal være på jobb juledagene: Jeg ønsker dere gode arbeidsdager og håper dere kjenner på takknemligheten fra alle oss andre for at nettopp dere er der når våre nære trenger hjelp.

Med det ønsker jeg dere alle en riktig god jul og alt godt for det nye året!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer