Nyheter > Aktuelt

Richard Aune er leder i Norsk Journalistlag i NRK. Her presenterer han sin versjon av hvorfor journalistene satte ned foten etter mislykkede forhandlinger med NRK og arbeidsgiverforeningen Spekter.

-Tirsdag 15. mai gikk over 1700 journalister i NRK til streik. Det er en streik for rettferdighet, for likebehandling, og for retten til frie forhandlinger. 

Streik er alvor. Alle fagforeninger som har valgt å ta sine medlemmer ut i konflikt har kjent det tyngende ansvaret det medfører. Enhver streik rammer noen, ikke bare arbeidsgiver, men også andre. 

Ni av ti nordmenn benytter NRKs ulike tilbud på TV, radio og nett hver eneste dag. NRK nyter svært god tillit i befolkningen - 84% oppgir at de har et meget godt eller ganske godt inntrykk av NRK, og det er våre medlemmers arbeid som har skapt den tilliten. 

Når vi velger å legge ned arbeidet er det fordi vi vil kjempe for at vi skal ha vilkår som gjør det mulig å fortsette å levere journalistikk i verdensklasse. Da må vi bli hørt, og våre krav må tas på alvor.


Kompetanse, lønn for tilkallingsvikarer og lønn

Norsk Journalistlag kom til forhandlingene med tre hovedkrav:

Rett til kompetanse


-NRK er en kunnskapsbedrift, vi lever av kvaliteten på journalistikken våre medlemmer produserer. God kvalitet forutsetter at journalistene har god, og oppdatert kompetanse. Det fordrer at arbeidsgiver legger til rette for at medarbeiderne kan videreutvikle kompetansen underveis i karrieren. 

Media er en bransje i rivende utvikling, og mange av våre medlemmer kan ha behov for å styrke kompetansen. Vi krever derfor at de tillitsvalgte skal få en drøftingsrett for kompetanseutviklingsplanene for de ansatte. Dette kravet mener vi også burde være i NRKs interesse å innfri, men dessverre er vår erfaring at arbeidsgiver ønsker å løse kompetanseutfordringene gjennom å kvitte seg med medarbeidere de anser å være utdaterte, og så heller ansette nye. Slik kan vi ikke ha det. Retten til en kompetanseutvikling gjennom et langt yrkesliv er et krav om å ikke ha et arbeidsliv basert på bruk og kast av ansatte.

Tilkallingsvikarer mangler tryggheten en fast stilling gir, og vet ikke fra en uke til den neste hvor mye jobb de kan regne med. 

Rett til likeverdig lønn for tilkallingsvakter


-Å jobbe som tilkallingsvikar er den mest utsatte og usikre posisjonen man kan ha i NRK. Tilkallingsvikarer mangler tryggheten en fast stilling gir, og vet ikke fra en uke til den neste hvor mye jobb de kan regne med. Da er det en selvfølge for oss at de i det minste skal få like godt betalt som sine kolleger. Slik er det dessverre ikke. Tvert om har mange tilkallingsvikarer opplevd å bli innplassert på dårligere lønnsbetingelser enn andre journalister. Vi krever derfor at avtalen skal garantere at tilkallingsvikarer blir likebehandlet i lønnsfastsettelsen. 

Lønn som fortjent


-NRK er en av Norges aller viktigste og mest prestisjefylte mediebedrifter. Mange tror derfor også at NRKs journalister troner høyt på lønnstoppen. Det er en misforståelse. Rent faktisk er det slik at det å være ansatt i NRK innebærer en betydelig lavere lønn enn å være ansatt i andre store nasjonale mediebedrifter. 

Gjennomsnittslønna i NRK ligger på 33.-plass av mediebedriftene i Norge, bak både regionaviser og nasjonale aviser. Sammenlignet med de ti største mediebedriftene (som VG, Dagens Næringsliv og Aftenposten), ligger NRK-journalistene 110.000 kroner lavere i lønn. Sammenligner man NRK-lønna med samtlige mediebedrifter i MBL ligger NRK-journalistene rundt 30.000 under gjennomsnittet. Dette lønnsgapet mener vi er urimelig. Vi ønsker derfor et lønnsoppgjør som kan bidra til i det minste å korte inn avstanden noe.

Forhandlinger

-Arbeidsgiverne i NRK/Spekter kom oss ikke i møte på noen av disse kravene. I stedet opplevde vi å bli møtt med diktat: Vi måtte godta rammen fra frontfaget som et tak før de i det hele tatt ville komme med reelle svar på våre andre krav. 

Om arbeidsgiver kan diktere rammen for oppgjøret, blir frie forhandlinger en illusjon. Et slikt diktat kan vi ikke godta. Derfor streiker vi - for rettferdighet, likebehandling og retten til frie forhandlinger!


Av Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer