Nyheter > Aktuelt

AI Adobe Express: laget av redaktør TSM

Yngreleger.no har intervjuet Ingeborg Henriksen (leder av Ylf) om hennes forventninger til året 2024.

Tuva Stranger Mjønes (TSM)

Hva blir det viktigste for Ylf i 2024?

Ingeborg Henriksen (IH)

2024 blir et innholdsrikt og viktig år, og å prioritere noe som det aller viktigste klarer jeg ikke, men det er likevel noe som peker seg ut da. Arbeidet for et godt legeliv er grunnsteinen i arbeidet vårt, og vi kommer til å følge opp fjorårets store fokus på legers arbeidsbelastning, og å fortsette å synliggjøre konsekvensene av for dårlige investeringer i sykehusene over tid. Det henger sammen. Legeforeningen gjennomførte rett før jul en stor medlemsundersøkelse. Resultatet av den kommer nå i vinter, og det blir spennende å se hva som kommer frem der.

Partallsår betyr hovedoppgjør i de fleste forhandlingsområdene våre: både i Spektersykehusene, LIS1 i kommune og forskere i Stat. I hovedoppgjør forhandler vi både lønn og avtaletekst, og forberedelsene til dette er godt i gang.

Spesialistutdanningen trenger ekstra fokus – vi vet at den er en salderingspost mange steder og det er langt igjen før vi har fått det kvalitetsløftet den skulle bli. I mars kommer også en stor nasjonal LIS1-evaluering fra Legeforeningen som vi er med på.

På den helsepolitiske arenaen skjer det også mye; Nasjonal helse- og samhandlingsplan kommer til våren, ekspertgruppene som jobber med grunnlaget for prioriteringsmeldingen som kommer i 2025 skal levere sine rapporter, helseberedskap er satt på agendaen gjennom helseberedskapsmeldingen, og så starter valgkampen til neste stortingsvalg til høsten. For å nevne noe!

I tillegg til alt dette skal vi fortsette å bygge Ylf-laget! De tillitsvalgte er en utrolig viktig ressurs for oss, men det er også medlemmene! Det er viktig for meg og styret at vi har tillitsvalgte og medlemmer som er kjent med arbeidslivets rammer, og som vet hvem de kan ta kontakt med når behovet er der. Vi planlegger å starte opp med digitale medlemsmøter nå i vinter, det gleder jeg meg til!

"Fra politikere forventer jeg ærlighet og handlekraft."

TSM

Hva tror du blir den største helsepolitiske utfordringen i 2024? Har du noen spesielle forventninger til politikere og/eller helseledere?

IH

Den store, overordnede helsepolitiske utfordringen tror jeg vil være det veiskillet den offentlige helsetjenesten står i nå, med økende rekrutteringsvansker, umulige økonomiske rammer for sykehusene og konsekvensene av at helsetjenesten ikke klarer å levere godt nok på samfunnsoppdraget. Det er alvorlig, og det rammer pasientene og samfunnet stort om denne utviklingen ikke snus. Årsakene til at det har blitt slik er sammensatt, men den viktigste årsaken er nok at sykehusene har vært underfinansiert i mange år. Nå er det behov for vilje til store investeringer for at utviklingen ikke skal fortsette, og de ansatte må få oppleve at de blir verdsatt og ivaretatt. Uten leger og helsepersonell som vil jobbe i helsetjenesten har vi ingen helsetjeneste å tilby pasientene når behovet er der.

Og forventninger har jeg selvsagt, hehe, både til politikere og til ledere. Fra politikere forventer jeg ærlighet og handlekraft. Alle politiske partier er tydelige på at de er for en sterk offentlig helsetjeneste. I år forventer jeg at de gjennom tydelig handling og prioriteringer viser at dette ikke bare er festtaler, men at de faktisk mener det de sier. Fra ledere forventer jeg at de finner sitt handlingsrom for å lede. Jeg forventer at mine medlemmer møtes av ledere som ser og respekterer dem som de menneskene de er, anerkjenner dem som fagpersoner, er nysgjerrige på deres behov for å trives i jobben og tar ansvar for å finne løsninger for å sikre en forsvarlig arbeidsbelastning. Det meste av dette koster lite eller ingenting, men er dessverre mangelvare flere steder. Ansvaret for gode og trygge arbeidsmiljø ligger hos ledere. Et arbeidsmiljø preget av trygghet og åpenhet tror jeg er det viktigste utgangspunktet for å kunne få til de endringene vi trenger for at alle leger skal oppleve et godt legeliv.

TSM

Hva tror du blir den største utfordringen for deg personlig som leder?

IH

Godt spørsmål! Å prioritere riktig og å delegere oppgaver er jo alltid en utfordring som leder, og jeg er ikke noe unntak der. Likevel tror jeg min største utfordring vil være å klare å finne løsninger på hva som skal til for at arbeidsbelastningen vår skal bli bedre, og som passer på tvers av veldig ulike behov. Det er ikke enkelt, men det er nødvendig å komme ut av det sporet vi er i nå hvis vi skal klare å beholde en sterk offentlig helsetjeneste. Heldigvis skal jeg ikke gjøre dette alene da, men jeg er helt sikker på at det kommer til å bli krevende diskusjoner der det må tas vanskelige valg.

"Det er alltid spennende å møte landsrådet. Vi skal diskutere politiske veivalg fremover og få tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort."

TSM

Ylf skal ha årsmøte denne våren i Ålesund, hvilke forventninger gjør du deg til møtet?

IH

Jeg gleder meg! Det er alltid spennende å møte landsrådet. Vi skal diskutere politiske veivalg fremover og få tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort. Det er en viktig rettesnor for meg og styret å høre landsrådets meninger i smått og stort. Jeg håper både delegater og deltakere opplever at det er takhøyde for å si sin mening, og at vi får gode diskusjoner. Det er viktig for meg. Og så gleder jeg meg selvsagt til å kunne ønske årsmøtet velkommen til mine hjemtrakter! Det er resten av styret som har foreslått og vedtatt at vi skal dit, og jeg håper og tror det skal bli en fin ramme. Sunnmøre om våren er ofte veldig flott!

"Og så tror jeg mange forventer at engasjementet rundt arbeidsbelastningen gir resultater på en eller annen måte, at det hjelper å si ifra."

TSM

Hva tror du blir spesielt viktig for medlemmene i 2024?

IH

Jeg tror de fleste vil være opptatt av hva som kommer ut av forhandlingene i hovedoppgjørene - mye der får jo direkte konsekvenser for hver og en av oss. Og så tror jeg mange forventer at engasjementet rundt arbeidsbelastningen gir resultater på en eller annen måte, at det hjelper å si ifra. I det store håper jeg selvsagt at medlemmene vil oppleve at å være medlem hos oss er viktig og relevant for deres arbeidshverdag.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer