Spalter > Intervjuet

Under årets Årsmøte for Ylf, hadde styremedlem Marit en samtale med en gruppe stipendiater om doktormiddag.

For å oppsummere litt av erfaringene fra stipendiatene: For flertallet oppleves det i praksis ikke valgfritt å arrangere doktormiddag, men heller som en klar norm at man skal invitere til middag med mange gjester. Mange opplever forventninger fra fag- og forskningsmiljøet rundt. Dette er kolleger man skal jobbe tett med videre over tid, og som ofte har bidratt i prosjektet, og det oppleves også at middag er viktig for karrierebygging. Midlertidig stilling og maktubalanse kan bidra til at det oppleves som utfordrende å ta opp tema om forventninger til middag og økonomisk støtte, og kun noen få av stipendiatene har tenkt på at det kan være mulig å spørre om økonomisk bidrag fra fag- og forskningsmiljøet. Én forteller om kjennskap til stipendiater som har spart opp mellom 50 000 – 100 000 kr over tid for å klare å dekke doktormiddag, et høyt beløp, ikke minst relatert til at dette oftest kommer etter flere år med lavere lønn som stipendiat.

Intervju med to stipendiater

Håvard Bjerkeseth Solvin


Stipendiat ved: Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus

Foto: Lars Magnus Aker

1. Visste du at det er valgfritt om man ønsker å arrangere doktormiddag?

Ja.

2. Opplever du at det er en forventning om større middag, eller mer fritt frem etter eget ønske? 

Jeg opplever at det er fritt frem. 

3. Ønsker du å arrangere middag eller samling?

Ja. Jeg har selv disputas om en måned og har planlagt doktormiddag med 40-50 gjester på restaurant, og har valgt å holde middag på restaurant for å gjøre det enkelt. Det koster ca 1000 kr per person for middag, og jeg har spurt de jeg er komfortable med om de kan dekke middag selv for å redusere utgifter. 

4. Hvem synes du bør dekke kostnadene til den tradisjonelle doktormiddagen som holdes etter fullført disputas? Bør stipendiat dekke hele, eller bør kostnadene deles?

Dersom det legges føringer for hvem som skal inviteres så bør den kostnaden ikke legges på stipendiaten, og jeg tenker at universitetet kan ta ansvar for gjestene de mener det er aktuelt å invitere.


Cecilie Lund Vestergaard

Stipendiat ved: NTNU og St. Olavs hospital

Foto: Lars Magnus Aker

1. Visste du at det er valgfritt om man ønsker å arrangere doktormiddag?

Ja, men har tenkt at det er noe alle gjør.

2. Opplever du at det er en forventning om større middag, eller mer fritt frem etter eget ønske?

Ja, jeg opplever at det er en forventning om middag fra fagmiljø ut ifra eksisterende praksis.

3. Ønsker du å arrangere middag eller samling?

Ja, jeg liker godt feiring og ønsker det selv.

4. Hvem synes du bør dekke kostnadene til den tradisjonelle doktormiddagen som holdes etter fullført disputas? Bør stipendiat dekke hele, eller bør kostnadene deles?

Hvis det blir lagt føringer om gjester fra universitetet, så bør middagen til disse dekkes av universitetet. Vi bruker jo driftsmidler til konferanser og andre faglige middager, det hadde derfor vært interessant om man kunne bruke noe av driftsmidler fra prosjekter for å invitere i alle fall medforfattere. Kanskje med et øvrig tak per kuvert. Øvrige gjester syns jeg stipendiater skal dekke selv, da får man invitere ut fra evne. Jeg har spart opp litt penger og tenker også å be gjester betale drikke selv.


Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer