Nyheter > Fra foreningen

Nå kan du søke stipend fra Legeforeningen for å delta på verdens største e-helsekonferanse som arrangeres i Orlando i Florida i mars 2020.

Foto: Orlando Florida, byen fra luften. Foto: Colourbox.com

Har du lyst til å øke kompetansen innen e-helse og teknologi? Konferansen HIMSS20 arrangeres av organisasjonen Healthcare Information and Management Systems Society og er verdens største konferanse og utstilling av helseteknologi. Den finner sted i Orlando, Florida, 9.–13. mars 2020.

Legeforeningens sekretariat planlegger, i samarbeid med Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, å stille til rådighet reisestipend for leger som ønsker å delta på konferansen.

Det utlyses stipend til inntil 10 leger som ønsker å delta på hovedkonferansen. Legene som deltar forplikter seg til å delta på hovedkonferansen i fire dager. Stipendene tildeles medlemmer av Legeforeningen som i søknaden kan dokumentere erfaring eller interesse for arbeid med e-helse og gjerne har en tillitsvalgt- eller lederfunksjon. Søkere som kan vise til gjennomførte, pågående eller planlagte prosjekter eller har ideer til aktuelle prosjekter vil bli prioritert. Søkerne må gjøre rede for hvordan erfaringene fra konferansen er tenkt formidlet og nyttiggjort.

Deltakerne i gruppen forplikter seg til:

  • I løpet av konferansen delta på daglige oppsummeringer/idéutvekslinger som Legeforeningen organiserer, inkludert oppsummeringsmøte etter konferanseslutt.
  • Å søke etter ideer som kan bringes tilbake og følges opp i egne fagmiljøer og/eller i Legeforeningen i løpet av konferansen. Dette kan f.eks. dreie seg om prosjekter som knytter tradisjonell forskning sammen med e-helseprosjekter, eller prosesser som medvirker til kontinuerlig forbedring.
  • Å skrive en kort rapport som beskriver ovennevnte. Rapporten formidles til Legeforeningens sekretariat innen én måned etter avsluttet konferanse.
  • Å presentere inntrykk fra konferansen på eget arbeidssted.
  • Å melde seg på innen early-birdfristen går ut.

Det deles ut inntil 10 reisestipend à inntil kr 36.000.


Les mer om stipendet og hvordan søke stipend her! Frist for å søke er 20. september 2019.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer