Nyheter > Debatt og perspektiver

Spør Christian E. Haugen som er medisinstudent i Bergen. Han etterlyser en medisinutdanning som speiler utfordringene nyutdannede leger møter i yrkeslivet, som helseledelse, økonomi og offentlig kommunikasjon.

Vi som medisinstudenter i Norge skal gjennom et fastsatt løp med lite rom for egne valg. Vi kan velge å gå forskerlinje eller et ordinært løp, og vi kan velge mellom noen små valgfag i en begrenset periode, men ellers skal vi gjennom akkurat det samme enten vi går i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø. Akademia ved universitetene har dermed sikret seg rekruttering til professorer og forelesere gjennom forskerlinjen, men hva med de kvalifikasjonene som er etterspurt ved sykehusene og i primærhelsetjenesten?

Det har en stund vært snakk om å utvikle en helseledelseslinje under medisinstudiet på lik linje med forskerlinjen. Både Legeforeningen, Ylf og Bent Høie har vært positive og på banen, og bedt universitetene våre om å bidra til og utdanne flere helseledere. Enten man ender opp som lege i spesialisthelsetjenesten eller i primærhelsetjenesten, vil man risikere å få ansvar for en rekke ting man ikke har hverken utdannelse eller kompetanse innen. Ledelse, økonomi, personalledelse, media, offentlig kommunikasjon. Det hjelper lite å om man er ekspert på nevrokirurgiske inngrep, radiologi, allmennmedisin eller pediatri dersom man blir satt til å håndtere aspekter utover det medisinske i en avdeling, et sykehus eller på et fastlegekontor.

Mens vi venter på at utdanningen vår skal speile utfordringene vi som nyutdannede leger møter bedre, blir vi nødt til å skaffe oss kompetansen andre steder og på egenhånd. University College of London (UCL) er ett av de stedene som tilbyr helseledelse gjennom Healthcare leadership Academy (HLA). Jeg som medisinstudent ved UiB interesserer meg både for ledelse, kommunikasjon og medisin, i tillegg til at jeg vet at dette vil være et stort behov for meg i min fremtidige jobb som lege. Jeg har derfor valgt å ta helseledelse ved UCL ved siden av sisteåret mitt. Men hvorfor sørger ikke de medisinske fakultetene for at dette er et alternativ i Norge?

Forhåpentligvis blir dette en mulighet for flere i fremtiden som en retning eller som et valgfag her i Norge. Avtroppende rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, har vært svært positiv til en helseledelseslinje ved UiB. Nå gjelder det å gjøre gode intensjoner til realiteter. Norsk helsevesen kan ikke styres av økonomer eller av jurister, vi trenger flere leger med helseledelse som forstår at helse ikke er en bedrift.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer