Nyheter > Aktuelt

Foto: iStock.com/Christian Whetley

Ferietiden nærmer seg og er allerede godt i gang for noen. Tidligere har det vært en del forvirring knyttet til ferie og fraværsreglene for LIS1. Er du en av dem som synes dette er uklart eller er i tvil?

Her kommer en kortfattet oppklaring.

Det står i ferieloven §7 at hovedferieperioden regnes fra 1. juni til 30. september. I denne perioden har man krav på 18 dager (tre uker) sammenhengende ferie.

Videre sier Helsedirektoratet at LIS1 kan ha maksimalt 12 dager fravær fra tjenestetiden i spesialisthelsetjenesten og 6 dager i kommunal helse- og omsorgssektoren. Fravær er…

  • Sykdom, lovfestet og tariffestet permisjon og annet fravær
  • Uttak av overført ferie eller forskuddsferie

Videre presiseres det at: «Ordinær ferie, deltagelse på kurs og andre utdanningsaktiviteter er ikke fravær og skal ikke trekkes fra tjenestetiden

I noen kommuner er det satt et tak på 2,5 uker ferie. Det er imidlertid ikke riktig i henhold til det gjeldende regelverket for LIS1. LIS1-leger har, som andre arbeidstakere, krav på tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Det gjelder både de som er LIS1 i kommunen og de som er LIS1 i spesialisthelsetjenesten (på sykehuset).

God sommer!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer