Nyheter > Aktuelt

Kunstig intelligens (AI) vil ikke erstatte radiologer, det vil erstatte de radiologene som ikke tar i bruk kunstig intelligens, ble det sagt på Helselederskolens siste samling i Oslo.

Den siste samlingen for kull 2018-19 på Helselederskolen ble arrangert 6. april i Oslo med tema innovasjon og ledelse. Håvard Ravnestad, en av initiativtakerne til Helselederskolen og styremedlem i Ylf, satt rammene for dagen.

Innovasjon i praksis. Første foredrag var ved Karl-Arne Johannesen og handlet om hvilke problemstillinger en leder møter når man skal gjennomføre innovasjon i praksis. Johannesen jobber blant annet ved Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus, og har bakgrunn som direktør ved Ullevål sykehus og president i Håndballforbundet gjennom 11 år. Johannesens forelesning gjorde inntrykk og inspirerte. Han trakk frem mange nøkkelpunkter for å lykkes med å lede innovasjon, herunder:

  • viktigheten av å skape en kultur preget av trygghet
  • det finnes ikke dumme spørsmål
  • som leder er man 100% ansvarlig
  • du må ha mot til å stå i kollisjon mellom tradisjon og nyvinning

Johannesen fikk hver av deltakerne til å samarbeide med en partner om å komme frem til fem faktorer som skal til for å like endring. Resultatene ble samlet i en ordsky der ordene som gikk igjen fest ganger ble størst – motivasjon, nytteverdi, effektivitet, troverdighet og sikkerhet.

Deltakerne fikk i oppgave å nevne fem faktorer som skal til for å like endring. Resultatene ble samlet i en ordsky, der ordene som gikk igjen flest ganger ble størst.

Johannesen bekreftet at mange av punktene ofte går igjen; De involverte må se en nytteverdi av endringen, den må oppleves som trygg og sikker, og man må føle mestringsfølelse.

Still undrende spørsmål. Elementære komponenter i ledelse er å bidra med godt humør, dele erfaringer og se og anerkjenne – «Le, Del og Se». Som leder må man klare å overføre nysgjerrighet for fag til andre områder, mener Johannesen. For å lykkes med innovasjon, må man endre tankesettet. I dagens samfunn lever man innovativt på fritiden – dette må man ta med seg på jobb! Man må lære å ta i bruk de nye mulighetene. Kunstig intelligens (AI) vil ikke erstatte radiologer, det vil erstatte de radiologene som ikke tar i bruk kunstig intelligens.

Hvilke grep kan man som nyutdannet og nyansatt ta for å gjøre seg selv relevant og fasilitere til innovasjon på avdelingen?

- Ved å tørre stille undrende spørsmål, svarte Johannesen.

Tillitt en nøkkel til suksess. Samer Yammine er utdannet lege i Libanon og jobber blant annet ved Karolinska Institutet med å fasilitere innovasjon og støtte iverksettere. Yammines foredrag omhandlet viktigheten av tillit. Skal du lykkes som leder, må du vinne tillit. Han trakk frem Simon Sineks Start with why: Folk kjøper ikke hva du gjør eller hvordan du gjør det - de kjøper hvorfor du gjør det. Videre introduserte han en strukturert metode for å utvikle en forretningsplan og for å “pitche”: Need Approach Benefit Comparison (NABC)-metoden.

Behov for gode IT-løsninger. Petter Risøe er grunnlegger av Diffia, tidligere LIS i indremedisin ved AHUS og har utdanning i statistikk fra Yale og medisinsk informatikk fra Harvard. Petter skiftet beite til innovasjon innen E-helse i frustrasjon over at alle IT-løsninger i helsevesenet føltes gammeldags. Med Diffa ville han og kollegaer bruke maskinlæring til å fjerne tidstyver og automatisere papirarbeid. Dette viste seg å blir for abstrakt og de utviklet Nimble, er en app for mobil som skal kunne brukes til å lette dokumentasjonsarbeidet i klinikken.

Gjennom sitt arbeid har Risøe gjort seg noen observasjoner rundt de digitale behovene på gulvet i sykehus. Hans erfaring er at brukerne har behov som ikke blir løst av dagens IT-løsninger, og at IT-avdelingene i praksis ikke får lov til å prioritere behovene. Ledelsen i sykehusene kommuniserer på sin side at løsning av disse problemene ikke ligger i områdeplan. I mellomtiden tas skyggeløsninger i bruk, som for eksempel deling av bilder via Whatsapp og Messenger.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer