Arbeidsliv

iStock/Vesnaandjic

Det er en tariffestet rett for ammende kvinner som jobber i sykehus å få ammefri. Her er noen eksempler på hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

Reglene er klare, men Ylf får likevel mange henvendelser fra kvinner som får beskjed om at «ammefri er ikke mulig på denne avdeling» eller «hvem skal ta callingen da?»

Der viljen er god, er det meste mulig

Realiteten er at det kan være komplisert å kombinere ammefri og 19 timers nattevakter, men det skal fortsatt være mulig! Her er eksempler på hvordan man kan klare å gjennomføre ammefri:

  1. Gi callingen til bakvakt eller turnuslege på vakt mens man har ammefri. Dersom man ikke har bakvakt på huset, kan det være aktuelt å gi callingen kortvarig til en annen kollega på sykehuset, og at disse tar kontakt ved svært akutte situasjoner. Dersom dette ikke er mulig, kan du be sentralbordet sette over callingen til bakvakt hjemme i 30 min mens man ammer/pumper.
  2. Det kan utlyses vakans i de timene etter ordinær arbeidstid som kvinnen trenger ammefri (husk at også overlegene kan ta disse vakanstimene).

Her er andre innspill (med tillatelse) fra kvinner som har greid å få til ammefri, og hvordan de gjennomførte det:

Jeg har i hvert fall gått vakant betalt overtid for at andre på avdelingen får ammefri. Tror det var lagt til tiden rett før start og slutt av en vanlig arbeidsdag. Vet ikke om det var tidspunktet mor hadde ønsket eller om det var for at det skulle være lettere for oss andre å ta det. Jeg synes det var helt uproblematisk å jobbe 30-60 min tidligere/senere. Og med vakant betalt var det ikke spesielt vanskelig å fylle dette opp.

Jeg fikk det til, på xx sykehus. Dette var som turnuslege riktignok. Jeg er rimelig sikker på at det hadde blitt vanskeligere som LiS (eller ass.lege som det fortsatt het da). Jeg SPURTE ikke om det lot seg gjøre, jeg SA FRA om at jeg skulle ha ammefri (!). Tok ut ammefri på morgen de dagene jeg hadde ordinær dag, og morgen + midt på dagen + slutten av dagen de dagene jeg hadde vakt. Regnet ut hvor lang tid jeg hadde ammefri (det er 2t per normalarbeidsdag, som jo er 7.5t. Jeg hadde vakter som var ca 12t mener jeg å huske (dette er fra 2011) og fikk da tilsvarende lenger ammefri). Ga fra meg callingen til turnuskollega. Jeg var frampå i min e-post ved planlegging av oppstart etter permisjon. La ved lovtekst, og fortalte hvordan jeg ville ha det, det ga liksom ikke noe rom for avdelingen/turnusansvarlig å si at det ikke lot seg gjøre.

Jeg hadde 2 timer betalt ammefri på XX sykehus, kirurgisk avdeling, men da var jeg i turnus og antakelig lettere å gjennomføre. På vanlige post-dager dro jeg hjem før og på vakt ga jeg callingen til forvakt.

Jeg hadde ammefri ved mine vakter på et av mine arbeidssteder, men gjennomførte det kun i normalarbeidstiden slik at jeg dro hjem for å amme i 14-tida og kom tilbake til vaktrapport 1530. En av kollegene hadde callingen og vaktansvaret i det tidsrommet.

Ta kontakt med Ylf!

Som alltid vil gjerne Ylf vite dersom du ikke når frem med dine tariffestede rettigheter, og møter motstand eller problemer med ammefri. Kontakt lokal tillitsvalgt, som kan kontakte Legeforeningen sentralt dersom man ikke klarer å løse konflikten lokalt. Dersom du eller noen på din avdeling har andre gode innspill til hvordan ammefri kan løses på vakt, vil vi gjerne høre om dem! Kontakt oss da via clara.bratholm@gmail.com. God vakt!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Har man ikke mammapermisjon til barnet er ferdig ammet? Her tok mor 1 år også tok jeg 7 mnd.

  2. Hei Turnuslege! Slik jeg forstår spørsmålet ditt vil du vite om du har rett på ammefri også på vakansvakter? Ja, du har rett på ammefri også på vakansvakter, men det er klart at det kommer an på hvor lang tid i forveien man får vakten. Dersom det er planlagt lang tid i forveien skal det ikke være noe problem, men dersom man tar en vakt samme dag kan det bli mer utfordrende. Det er viktig å ha ha en dialog med ledelsen om problemet skulle dukke opp. Hilsen Clara

  3. Kan man ta vakansvakter når man har ammefri til vanlig og dermed redusert arbeidstid på vanlige vakter?