Nyheter > Aktuelt

Sist helg var yngre leger fra hele Europa samlet for å dele erfaringer under det årlige møtet i European Junior Doctors. Hvordan er det å være ung lege i resten av Europa? Hva kan vi lære?

Illustrasjonsfoto: IStock / Nelson_A_Ishikawa

Ylf driver internasjonalt samarbeid for å følge med på hva som beveger seg blant yngre leger i Europa. 11.-12. mai var det møte i European Junior Doctors i Edinburgh. Et høydepunkt var «interim» rapportene, der hvert land informerer om hva som pågår i deres respektive hjemland. Dette er en læringsarena for å forstå hvordan arbeidsgiversiden tenker, og hvordan konflikter kan unngås. Her kommer noen korte sammendrag av de viktigste teamene som ble diskutert.

Clara Bratholm og Bjørn Ove Kvavik deltok på møtet i European Junior Doctors i Edinburgh.

Sverige: Som i Norge er det stor rift om AT-tjeneste (tilsvarer LIS1). Studentene kjemper om relevant erfaring for å få innpass på store sykehus, akkurat som i Norge. Arbeidsgiversiden har opprettet stillinger de mener vil gi «relevant erfaring», der man jobber 50% som legestudent og 50% som sykepleier. Sylf (svenske yngre leger) er bekymret for at sykepleierarbeidet vil få større fokus enn legearbeidet i disse stillingene, og i ytterste konsekvens ha negativ effekt for studenter med denne arbeidserfaringen. Björn Hansell, nestleder i Sylf, har uttalt at: «Det är naivt att tro att en person som har gått en läkarutbildning ska vara kompetent att göra sjuksköterskeuppgifter. Dessutom är det brist på läkare också, särskilt specialistläkare. Då är det ett enormt slöseri att låta läkare göra andras jobb i stället för att komma vidare och bli specialistläkare.» (ref. 1)

Offentlige sykehus i Tyskland har stemplingsur, men disse slutter å fungere kl. 17:30 – altså ved arbeidsdagens slutt. Det er derfor ikke mulig for å skrive overtid.

Tyskland: Her er yngre leger i forhandlinger om arbeidsvilkår og arbeidstider. Offentlige sykehus har stemplingsur, men disse slutter å fungere kl. 17:30 – altså ved arbeidsdagens slutt. Det er derfor ikke mulig for å skrive overtid. Legene ber også om to frihelger i måneden, økt vakttillegg og å få vite arbeidsplanen 6 uker før oppstart.

Yngre leger i Portugal opplever at de presses til å jobbe utover det som er lovlig, blant annet ved å måtte jobbe dagarbeid etter en nattevakt.

Portugal: Den portugisiske legeforeningen støttet opp om lovendringen som gjør det ulovlig å jobbe lengre enn 12 timer lange vakter. Dersom man jobber lenger, vil man ikke lenger dekkes av arbeidsgivers forsikringer. Yngre leger i Portugal opplever på sin side at de presses til å jobbe utover det som er lovlig, blant annet ved å måtte jobbe dagarbeid etter en nattevakt.

Man vet ikke hva som skjer med de 3000 medisinstudentene fra andre EU-land som studerer i UK, og som om noen år vil kunne få et cand.med.-diplom som ikke vil være gyldig i resten av Europa.

Brexit: Både rammene omkring Brexit og når dette eventuelt vil skje er uavklart. 9% av legene i UK er ikke fra EU-land, og det ses tendenser til at mange velger å reise hjem til sine respektive hjemland. Man vet heller ikke hva som skjer med de 3000 medisinstudentene fra andre EU-land som studerer i UK, og som om noen år vil kunne få et cand.med.-diplom som ikke vil være gyldig i resten av Europa.

Ylf og Legeforeningen er aktive på den internasjonale arenaen, også i nordisk samarbeid. Dersom det er noe du lurer på, eller mener vi bør sette større fokus på ta kontakt!

Representanter for yngre leger i hele Europa delte erfaringer, slik at man kan lære av hverandre og dermed stå bedre rustet i møte med nye utfordringer.

Referanser

  1. http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/03/Sylf-varnar-lakarstudenter-for-sommarjobb-som-sjukskoterskor/

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer