Nyheter > Fra foreningen

I etterkant av årets A2-forhandlinger har det kommet mange spørsmål til Ylf sentralt, Legeforeningens sekretariat og våre tillitsvalgte knyttet til den nye avtalen med Spekter. Her forsøker vi å forklare status per dags dato.

Først og fremst er ikke årets oppgjør endelig ferdigstilt. Selv om Legeforeningens forhandlinger om tariffavtalens del A2 er signert, gjenstår avsluttende sentrale forhandlinger i forhandlingsløpet. Avsluttende sentrale forhandlinger er den siste delen av oppgjøret der Akademikerne Helse Spekter går gjennom protokollene fra oppgjøret og forhandler om utestående elementer og/eller lokale uenigheter fra B-delsforhandlingene for alle Akademikerforeninger i helseforetakene (Tekna, Econa, Samfunnsviterne, Legeforeningen, Juristforbundet m.fl.).

Det er først i etterkant av de avsluttende sentrale forhandlingene at årets oppgjør formelt er ferdigstilt og avtalene trer i kraft. Partene har avtalt å gjennomføre de avsluttende sentrale forhandlingene 4. desember 2020.

Når forhandlingene er ferdigstilt, vil det gå ut informasjon fra Legeforeningen og Spekter om hvordan ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgiver skal gå frem for å sikre rett lønnskategori, etterbetaling og regulering av andre vilkår i tråd med den nye avtalen. Det vil også sendes ut informasjon om hvordan enkeltleger skal gå frem for å få refundert utlegg til uttak av spesialitet.

Noen steder vil tillitsvalgte og arbeidsgiver begynne arbeidet med å kartlegge og forberede endringene allerede nå, men for de fleste vil etterbetalingen sannsynligvis skje i januar eller februar.

Slik er forhandlingssystemet i Spekter-Helse


A: Nasjonalt nivå

  • Innledende sentrale forhandlinger mellom Spekter og Akademikerne helse. Protokollen gjelder generelt og inkluderer for alle akademikerforeningene og alle helseforetak/sykehus. 

A1: Sosiale bestemmelser – nasjonalt nivå

  • Likelydende avtale inngås mellom Spekter og Akademikerne helse, på vegne av foreningene. Avtalen omfatter kriterier for lønnsdannelsen i helseforetakene, likestilling og sosiale bestemmelser, herunder lønn under sykdom, svangerskap, fødsel mv. forsikring ved dødsfall/yrkesskade, ferie og pensjonsbestemmelser.  

A2: Nasjonalt nivå II – foreningsvis avtale

  • Særskilte lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte foreningens medlemmer, forhandles mellom Spekter helse og den enkelte forening. I Akademikerne helse er det Legeforeningen som har A2-avtale.

B-del: Lokalt nivå

  • Overenskomstens spesielle del, som, med mindre annet avtales, forhandles mellom helseforetak/sykehus og den enkelte forening. B-delsavtalene forhandles i den enkelte virksomhet. 

Avsluttende sentrale forhandlinger

  • Alle avtaledeler gjøres gjeldende som overenskomsten ved avtaleinngåelse mellom Akademikerne helse og Spekter i avsluttende sentrale forhandlinger. I protokoll for avsluttende sentrale forhandlinger inngår beslutning om forhandlingsresultat for avtaledeler hvor partene ikke har kommet til enighet, samt eventuelt andre utestående temaer.

Kilde: Akademikerne

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer