Nyheter > Aktuelt

Helse Midt-Norge har annet journalsystem enn resten av landet. Etter flere års arbeid skulle Helseplattformen innføres den 30. april 2022. Nå er det utsatt.

Helse Midt-Norge har annet journalsystem enn resten av landet. Etter flere års arbeid skulle det den 30. april 2022 innføres et mer moderne journalsystem og arbeidsverktøy, Helseplattformen. St. Olavs Hospital og Trondheim kommune skal være først i regionen til å ta i bruk systemet, som skal erstatte nesten alle digitale og analoge verktøy benyttet i pasientrettet arbeid. I løpet av ett år etter innføringen på St Olav og i Trondheim kommune skal alle foretakene i Helse Midt-Norge ta i bruk den nye journalløsningen.

For å gi tid å løse feil og mangler har fristen for å levere en godkjent og ferdig testet løsning blitt flyttet på gjentatte ganger av beslutningstakere. Helseplattformen vedtok den 21. april at de ikke kunne ferdigstille løsningen til bruk fra 30. april som planlagt. Tidspunktet for ferdigstilling ble forskjøvet til 6. mai. Når St. Olavs Hospital vurderer at løsningen er klar til å tas i bruk, er foreløpig uvisst.

– Vi har i lang tid gitt tilbakemelding på at innføring 30. april fremstod urealistisk midt i en pandemi og med stadige forsinkelser i leveranse fra Helseplattformen. Ylf har sagt ifra at vi mente det var riktig å stoppe tidligere. Det har vært en for stor usikkerhet i dette prosjektet sier Tobias Solli Iveland, foretakstillitsvalgt for Ylf ved St. Olavs Hospital.

De foretakstillitsvalgte for Ylf ved St. Olavs Hospital. F.v.: Runa Unsgård, vara-FTV. Julie Bjerke, vara-FTV. Tobias Solli Iveland, FTV. Jeanette Brun Larsen, vara-FTV. Ingeborg Henriksen, vara-FTV. Kathrine Jørgensen Wågø, vara-FTV. Elise Sandsmark, vara-FTV ikke tilstede.

Legeforeningen på St. Olav er tydelige på at med den siste forsinkelsen i leveranse fra Helseplattformen, er eneste mulige løsning nå utsettelse av innføringen frem til høsten.

- Det er nødvendig at det som er av kritiske feil og mangler rettes opp i og at ansatte får trent nok før den kan tas i bruk, sier Iveland.

- Vi ser ikke at det er realistisk at Helseplattformen får til å løse alle feil på kort tid. En utsettelse på 1-2 uker ansees heller ikke mulig uansett hvor mye som skulle bli løst den nærmeste tiden. 30. april var siste mulige innføringsdato før sommeren. Av mange årsaker må tidspunktet for innføring ha lang avstand til ferieavviklingen, blant annet slik at alle rekker å bli fortrolige i løsningen før feriebemanning tiltrer, fortsetter han.

- Vi ser ikke at det er realistisk at Helseplattformen får til å løse alle feil på kort tid.

Når Helseplattformen innføres på St. Olavs skal avgjøres i et styremøte i helseforetaket i løpet av de nærmeste dagene.

– Mange har lagt inn en betydelig innsats og sett frem til et nytt system. Det er klart flere er skuffet nå, når dette utsettes så tett opp til innføringsdato, avslutter Iveland.

«I en ideell verden skulle man erkjent i god tid at den krevende oppgaven med å innføre et IT-system etter en gitt tidsplan faktisk ble helt umulig midt i en pandemi, slik at man hadde rigget seg for en godt planlagt utsettelse. Det er veldig spesielt at man må komme så tett på som ni kalenderdager til planlagt innføring før Helseplattformen innser at de ikke kan levere en løsning av tilstrekkelig kvalitet», beskrev Iveland til Dagens Medisin i et intervju sammen med foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen, Vivi Bakkeheim rett etter at utsettelsen ble kjent.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer