Nyheter > Aktuelt

Foto: Hanne Valeur

Tromsø serverte oss årets første snøfall da litt over 100 deltakere fra hele landet var samlet til Ylfs høstkurs og tariffkonferanse – i år på Hotel The Edge, midt i Tromsø by. Og det var med et lite smil de tilreisende registrerte at også Tromsøværingene ble tatt på senga av snøfallet, selv om vi var langt ute i oktober…

Artikkelen ble publisert i Forum 5/2015.

Ylf har to årlige kurs for sine tillitsvalgte – Vårkurset og Høstkurset. Disse går over to dager, og alle tillitsvalgte fra alle avdelinger over hele Norge er invitert (dersom du mener du skulle vært der, og ikke var invitert – ta kontakt med oss på mail!). Her informerer styret om aktuelle saker, sentrale temaer diskuteres og man tar opp problemstillinger som en Ylf-tillitsvalgt kan møte på. Ylfs årsmøte/tariffkonferanse legges alltid på dagen etter kursene, hhv etter Vårkurset og Høstkurset. Her samles Ylfs landsråd, som er Ylfs øverste organ og hovedsakelig består av styret og de foretakstillitsvalgte, for å stake ut kursen fremover.

Denne oktoberuken i Tromsø var det Høstkurs (to dager) med påfølgende tariffkonferanse (en dag). Rekordmange påmeldte ga et godt grunnlag for innspill fra ulike deler av landet. Styret har villet reorganisere kurset, og «Kurs-General» Petter Risøe gjøv løs på oppgaven. Nytt av året var at vi delte de påmeldte i to grupper, med hver sin parallellsesjon; «Ny i Ylf» for de ferske og «Hørt det før» for mer erfarne tillitsvalgte. Dette for å unngå repetisjon for de mer erfarne, og samtidig ivareta de som var på Ylf-kurs for første gang. 

Bedre kommunikasjon

Vi i styret presenterte vår strategi for hvordan vi skal kommunisere bedre med medlemmer og tillitsvalgte, og fikk mange gode innspill fra deltakerne. Under tariffkonferansen vedtok landsrådet enstemmig at «Forum for Yngre Leger» skal bli et digitalt medlemsmagasin – både for å øke vår tilgjengelighet for medlemmene, og for å raskere kunne komme på banen i saker som omhandler oss. Legeforeningens kommunikasjonssjef Knut Braaten hadde også tatt turen nordover og introduserte oss for Legeforeningens kommunikasjonsarbeid.

Faste stillinger er et tilbakevendende tema hos de tillitsvalgte. Dagene i Tromsø var derfor nyttige for å utveksle informasjon om prosessene rundt om i landet – og også veldig nyttige for oss i styret. Her var det fritt frem for å diskutere kvalifikasjonsprinsipp, søknadsprosesser og konvertering av stillinger. Det er nettopp diskusjoner som dette vi vil ha på høstkurset – både i form av spørsmål og innspill fra salen og erfaringsutvekslinger i baren om kvelden. Vi i styret tar med oss alt vi hørte videre!

Ellers var kurset krydret med kasuistikker og kahoot-quiz, og tilbakemeldingene var gode underveis. Simran Kaur, vara-foretakstillitsvalgt på sykehuset i Vestfold, oppsummerte kurset slik: «Kurset har vært interaktivt og inspirerende. Det var bra med parallellsesjonene – da følte jeg meg mer sett og hørt!» Dette inspirerer styret og kurskomiteen til videre arbeid mot vårkurs og årsmøte i Kristiansand 20.-22. april 2016. Tripadvisor anbefaler både Dyreparken, Ravnedalen Naturpark og Kanonmuseum – så da skal i alle fall det sosiale programmet falle på plass! Sees på Sørlandet!

H.S.Valeur

Kursgeneral Petter Risøe i intens konsentrasjon.

H.S.Valeur

Tillitsvalgte treffer endelig noen som er like opptatte av A2 og tjenesteplaner som en selv!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer