Nyheter > Aktuelt

Enkelte leger i spesialisering får ikke gjennomstrømningsstilling på gruppe-1-sykehus fordi de ikke har fast LIS-stilling. Det arbeides nå for å få til et nasjonalt vedtak slik at disse legene kan fullføre spesialiseringen sin.

.

.

Enkelte leger som nesten er ferdig utdannede spesialister får ikke fullført spesialiseringen sin. Dette gjelder en gruppe leger som ikke har fast LIS-stilling, og som følge av dette ikke blir tilbudt gjennomstrømningsstilling på gruppe-1-sykehus da tariffavtalen ikke åpner for at vikarer kan ansettes i slike stillinger.

- Dette er ikke ønskelig, hverken for legen eller sykehusene, sier Ylf-leder Christer Mjåset.

Kjent problemstilling

.

Mjåset forteller at man lenge har hatt dialog med arbeidsgiversiden om å ivareta LIS-leger i gammel ordning med stillinger på 4, 5 eller 6 år, men innføringen av den såkalte treårsregelen i Arbeidsmiljøloven i 2015 har skapt utfordringer. Treårsregelen sier at man har krav på fast stilling dersom man vikarierer uavbrutt på et arbeidssted i tre år. Av redsel for å få slike krav, har foretakene, og spesielt Oslo universitetssykehus, strammet inn på utlysningen av vikariater. Det har gjort at det ikke lenger er mulig å få gjennomført gruppe-1-tjeneste som vikar. De LIS-legene som dermed ikke har fått fast stilling og mangler gruppe-1-tjeneste, faller slik sett mellom to stoler: De får ikke stå på gjennomstrømningslisten og får heller ikke tellende vikariat innenfor det faget de trenger gruppe-1-tjeneste.

- Yngre legers forening har jobbet med denne saken det siste året, og vi håper nå at vi har en løsning, sier Ylf-lederen.

– Jeg opplever også at arbeidsgiversiden tar dette på alvor, selv om det bare gjelder en liten gruppe leger.

Vet man noe om hvor mange dette gjelder?

- Vi har ingen sikre tall, men etter de henvendelsene vi har fått å dømme, vil jeg tro det dreier seg om mellom 50 og 100 leger, svarer Mjåset. Han legger til at dette hovedsakelig er et problem i Helse Sør-Øst, og at det virker som om de andre helseregionene har funnet lokale løsninger. Mjåset presiserer at Ylf ønsker å komme i kontakt med alle leger som står i denne situasjonen, uavhengig av hvilket helseforetak det gjelder.

Håper på snarlig løsning

.

For legene dette gjelder, er det viktig at man finner en snarlig løsning. De må få mulighet til å fullføre utdanningen, slik at de kan bli ferdige spesialister og begynne å jobbe som overleger.

- Vi vet om flere som ikke får gruppe-1-tjeneste som nå jobber i allmennpraksis eller i overlegevikariater mens de venter på at dette skal løse seg. Noen har til og med begynt i ny spesialisering. Jeg mener systemet må legge til rette for at disse legene blir ferdige i spesialiteten de har begynt på, sier Mjåset.

– Noe annet er direkte uansvarlig.

Vet du noe om hvordan dette kan løses?

- Dette må tariffestes. Partene sentralt må gå sammen og bli enige om å gi et amnesti til disse legene slik at de kan settes på listen for gjennomstrømning. Men da må vi først vite hvem de er. Derfor er det veldig viktig at vi får inn navnene på alle legene det gjelder innen 1. september, svarer han.

​Ta kontakt!

Er du en av dem som ikke får gjennomstrømsstilling fordi du ikke har fast ansettelse eller kjenner du til noen dette gjelder, ber vi deg sende en mail til Ja@legeforeningen.no med informasjon om spesialitet og nåværende ansettelse.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Det kan være at dette problemet er overdrevet. Imnen fagfeltet pediatri har dette vært løst ved at kandidater som trenger gruppe 1 ved OUS uten å ha fast LIS stilling "hjemme", har fått vikariat den nødvendige tiden på 18 mnd.