Nyheter > Aktuelt

Yngre legers forening avholdt nylig årets tariffkonferanse, der tillitsvalgte fra hele landet møttes for å diskutere prioriteringer og krav til hovedoppgjøret til vårens forhandlinger. Yngreleger.no har tatt en prat med fire tillitsvalgte på tariffkonferansen.

Kari Mostad, Ullevål sykehus

Hvordan syns du det har vært på tariffkonferansen?

Jeg syns det har vært veldig interessant, med mange gode diskusjoner. Jeg har vært med siden 2017, og det er mange på talerstolen som jeg aldri har sett der før, så det har vært bra.

Hvilken diskusjon syns du har vært den beste/viktigste?

Det syns jeg kanskje var diskusjonen om legelivet og arbeidsbelastning. Jeg må også trekke frem resolusjonen om medisinsk nøytralitet i krig og konflikt.

Magnus A. Krog, Sykehuset Levanger

Hvordan syns du det har vært på tariffkonferansen?

Veldig bra. Dette er første gang jeg har vært med tariffkonferanse og høstkurs, og det har vært veldig nyttig. Noe er oppfriskninger av det man vet fra før, men det er også mye ny informasjon.

Hvilken diskusjon syns du har vært den beste/viktigste?

Den viktigste er kanskje rekrutteringsproblemene man ser på sykehus og veien videre. Rekrutteringsproblemene er gjeldene både sentralt og mer perifert, og det er godt å få høre erfaringer fra andre sykehus, hva deres problemer er og hvordan de har løst det. Det kan jeg ta med tilbake til eget sykehus.

Jonas Gonsholt, Nordlandssykehuset

Hvordan syns du det har vært på tariffkonferansen?

Det har vært veldig lærerikt og interessant. Mange har sterke meninger, og det tilfører nye tanker og ny kunnskap. Dette er min første tariffkonferanse.

Hvilken diskusjon syns du har vært den beste/viktigste?

Jeg syns det viktigste er diskusjonen om spesialiseringen av leger, spesialistmangelen og køene vi har for å få påbegynt utdanningsløpet. Hvis man ikke fokuserer på å bygge fra bunnen, så vil mangelen på spesialister bare øke.

Julie Bjerke, St. Olavs Hospital

Hvordan syns du det har vært på tariffkonferansen?

Det har vært veldig nyttig og også koselig. Jeg har vært tillitsvalgt siden 2016, så dette er min sjuende eller åttende tariffkonferanse.

Hvilken diskusjon syns du har vært den beste/viktigste?

Alt vi har diskutert er viktig, men noe av det viktigste må være prioriteringsdebatten.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer