Nyheter > Aktuelt

Særforhandlingene for Diakonhjemmet, Haraldsplass og flere andre Virke-sykehus og institusjoner har endt med faste stillinger og rullerende planer for LIS. Samtidig er ufrivillige sommerplaner historie – til bytte mot utvidet dagarbeidstid fra kl 17 til 18.

Virke er arbeidsgiverorganisasjon for Diakonhjemmet i Oslo, Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen, Revmatismesykehuset i Haugesund og på Lillehammer, Modum Bad Klinikken i Vikersund og flere andre små helsebedrifter. De siste to dagene har Ylf og Legeforeningen sittet og forhandlet den nasjonale særavtalen for disse institusjonene hvor det jobber flere hundre leger i spesialisering.

Det som lenge har vært etterlengtet i Virke, er faste stillinger for leger i spesialisering slik man fikk i Spekter i 2015. Det var også en forventing fra Legeforeningen i denne omgang å få inn rullerende planer og vaktfritak for gravide i den nye særavtalen. Alt dette kom på plass nå i kveld. I tillegg ble man enige om å la sommerplaner bortfalle for Virke-sykehusene dersom ikke lokale tillitsvalgte ønsker å ha det. Og det kan heller ikke planlegges nye tjenesteplaner med passiv vakt (dvs tilstedevakt med betaling 1:3) i følge den nye avtalen.

Virke-avtalen er slik sett nå blitt bedre enn i Spekter-området, der basislønnen er lavere og retten til sommerplaner er lovfestet for ti uker i A2-avtalen.

Byttet som ble gjort var noe Virke har ønsket seg siden 2014. Da fikk Spekter-sykehusene utvidet dagarbeidstid for legene fra kl 07-17 til 07-18 mot at arbeidsgiver ga faste stillinger for leger i spesialisering. Vakttillegget vil fortsatt gjelde fra kl 17, så dette vil ikke berøre lønn. Det gir imidlertid arbeidsgiver noe mer fleksibilitet innenfor rammene av rullerende planer, og denne skjevheten har gjort at Virke har følt at de kan tilby dårligere betingelser til sine sykehus enn det Spekter kan.

Legeforeningen valgte derfor å gi etter for Virkes krav mot at man fikk den pakken som er beskrevet innledningsvis i artikkelen. Det ble vanskelig å fortsette å forskjellsbehandle de to arbeidsgiverorganisasjonene og samtidig utvikle avtalen i Virke.

Ylf er svært godt fornøyd med den nye avtalen, og vi kan nå se frem til å få mange flere kolleger med fast ansettelse i foreningen. Diakonhjemmet må også hive alle individuelle planer ut av vinduet og belage seg på rullering fra i morgen!

Helt til slutt legger det rungende fraværet av ufrivillige sommerplaner et press på Spekter inn mot hovedforhandlingene neste år: for hvorfor skal vi ha sommerplaner der, når Virke ikke har det?

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer