Nyheter > Aktuelt

Yngre legers forenings styre for perioden 2023 – 2025, var i slutten av august samlet i Legenes hus for sitt aller første styremøte.

Styret brukte mye av det første møtet på å bli bedre kjent. På programmet stod i tillegg besøk av direktørene fra Legeforeningens ulike avdelinger for at styret skulle bli kjent med arbeidet i foreningen. Det ble også tid til litt politiske diskusjoner.

Nytiltrådt leder i Ylf, Ingeborg Henriksen, er tydelig på at det er viktig at styret bruker tid sammen for å fungere godt som et lag.

- Vi har alle med oss ulike erfaringer, både fra arbeidslivet og livet ellers, som vi tar med oss inn det arbeidet vi skal gjøre sammen de neste årene. Som styre trenger også vi et godt arbeidsmiljø med stor grad av tillit for å kunne gjøre de beste valgene for medlemmene, og da er det viktig at vi tidlig investerer i tid på å bli trygge på hverandre, sier Henriksen.

Hun fortsetter:

- Nå gleder jeg meg til å få bli enda bedre kjent med alle dyktige tillitsvalgte vi har rundt omkring, og til møte både tillitsvalgte og medlemmer fremover. Det er jo vi sammen som er Ylf. I styret har vi alltid mye vi har lyst til å få gjort, så det blir vanskelig å prioritere tiden og ressursene.

Tre punkter for arbeidet til det nye styret tror Henriksen likevel lar seg oppsummere i:

  • Nasjonal spesialistutdanning med høy kvalitet
  • Et godt arbeids- og legeliv for medlemmene
  • God opplæring av både tillitsvalgte og medlemmer om ulike sider av arbeidslivet.

- Disse punktene inneholder mye spennende jobb for oss alle. Da Ylf ble grunnlagt for mer enn 110 år siden, var behovet for god spesialistutdanning og gode arbeidsvilkår grunnlaget for at foreningen ble etablert. Det er fortsatt de store sakene vi jobber med, det er et arbeid vi aldri blir ferdige med, og det vil også prege arbeidet til dette styret, sier Henriksen.

Hun påpeker at å være lege er en spennende jobb, og da må man også ha trygge og gode rammer for jobben.

- Det er flere som opplever tøffe tak om dagen. Det er ikke tilstrekkelig samsvar mellom oppgaver og ressurser til helsetjenesten, og vi opplever økende rekrutteringsvansker i flere spesialiteter. Jeg er bekymret for hvordan dette vil bli fremover. Det er en utvikling jeg tror vi ikke overskuer alle konsekvenser av nå, og det er utfordringer Ylf skal jobbe mye med, sier Henriksen.

Hun har også et ønske for tiden fremover:

-Det er at vi alle gjør det vi kan, der vi er, for å gjøre arbeidsdagen god for oss selv og kollegaene våre. Og at vi sier ifra når noe er ugreit. Det er viktig og det skal være trygt. Ta kontakt med din tillitsvalgte hvis du har spørsmål. Det kan hjelpe deg nå og en kollega i fremtiden. Sammen er vi jo sterkest. Jeg gleder meg til de to neste årene med styret og hele Ylf!

Neste gang styret samles er til et ukes langt arbeidsmøte. Der vil planene legges for det kommende Ylf-året.

Yngre legers forenings styre 2023 – 2025:

Leder: Ingeborg Henriksen (Helse Møre og Romsdal)

Nestleder: Tobias Iveland (St. Olavs Hospital)

Styremedlem: Andreas Aass-Engstrøm (Sykehuset Vestfold)

Styremedlem: Lars Magnus Aker (Sykehuset Østfold)

Styremedlem Marit Vindal Forslund (Oslo Universitetssykehus)

Styremedlem Therese Egenæs (Helse Stavanger)

Styremedlem Ingvild Skjerping Dahl (Finnmarkssykehuset)

Yngsterepresentant Carolin Sparchholz (Helse Bergen)

Redaktør for yngreleger.no: Tuva Stranger Mjønes

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer