Spalter > Intervjuet

Foto: Legeforeningen

14 år i usedvanlig tro tjeneste for Ylf. Saken var opplagt: Nylig ble tidligere sekretariatsleder Bjørn Ove Ekern Kvavik utropt til Æresmedlem av foreningen.

Artikkelen ble publisert i Forum 3/2015.

Alle som har vært innom Ylfs tillitsvalgtapparat dette milleniet vil nikke gjenkjennende når de hører navnet: Bjørn Ove Kvavik. Juristen med et utrettelig engasjement for yngre legers ve og vel, han som har stått som en bauta ved Ylfs side i medgang og motgang, som gjerne diskuterer Ylf-politikk og fagforeningsemner langt ut i de små nattetimer og oppmuntrer og driver de tillitsvalgte til å tale og føre medlemmenes saker i stort og smått. Få andre enn ham selv ble overrasket da Ylf på landsrådsmøtet i april utpekte ham til æresmedlem av Ylf.

- Det er helt overveldende - jeg er utrolig satt ut og rørt over at noen kom på den ideen og tok den videre. Det var langt unna hva jeg hadde tenkt. Det er en veldig hyggelig tilbakemelding, sier Bjørn Ove. 

Jeg finner ham pent plassert bak pulten på sitt ryddige kontor i Legenes hus. Tiden som sekretariatsleder for Ylf er forbi, men det er fortsatt Legeforeningen som gjelder – nå som seksjonssjef i Avdeling for jus og arbeidsliv. Her leder han gruppen «Tillitsvalgte og organisasjon», som har ansvaret for Legeforeningens lover og vedtekter, og gjennomføring av tillitsvalgtopplæringen i foreningen. Men det startet altså i Ylf for 16 år siden.


- Jeg så en stilling som rådgiver i Ylf, som jeg syntes virket kjempespennende. Jeg søkte, fikk den og startet opp 1. mars 1999. På den tiden hadde Ylf sitt eget sekretariat som bestod av tre ansatte. Da var det ca 3500 medlemmer i Ylf, nå godt er det over 8000. Det har vært en rivende utvikling i medlemsmassen, forteller Bjørn Ove.


Hva var det som virket spennende med denne stillingen?

- Mye av grunnen til at jeg begynte å studere jus, var at jeg ønsket å jobbe med organisasjoner. Så på mange måter var det en drømmejobb! Jeg tror det handler om at man har interessen for det – det bare lå der. Jeg hadde en del erfaring med organisasjonsarbeid fra videregående som russepresident og i elevrådet. Det ga støtet til at jeg ønsket å jobbe videre med dette.

En prøvet gruppe

Bjørn Ove fikk raskt erfare hvilke problemstillinger yngre leger stod i. Og det var mange ting som overrasket han: Hvor dårlig arbeidstidsordningene var, hvor elendig stillingsvern yngre leger hadde, hvordan gravide ble håndtert.

- Jeg så raskt behovet for jurister i Legeforeningen! 


Var det lett å få sympati med legene?

- På den tiden, hvor jeg selv var ung, var det veldig lett å identifisere meg med de yngre legene og lett å få forståelse for en del av de problemene de slet med. Jeg så en prøvet gruppe i et hierarkisk system. De var underordnete som skulle gjennom et spesialiseringsløp hvor man var prisgitt sine overordnede på alle punkter. Samtidig var det en yrkesgruppe i endring. Leger ble gift med leger i større grad enn tidligere, noe som medførte et annet press på hjemmebane. Det kom som en overraskelse på arbeidsgiver at kvinnelige leger også blir gravide. Det var oss i Ylf-sekretariatet som førte disse sakene frem for likestillingsombudet og fikk gjennomslag i år 2000. Siden har det vært mange saker om diskriminering av gravide leger, og det er bare toppen av isfjellet vi ser.


Når jeg spør Bjørn Ove om hva han ser som milepæler for Ylf i den perioden han har vært ansatt, trekker han frem akkurat dette: - Jeg mener det var en milepæl at likestillingsombudet konkluderte med at det ikke var lov å forskjellsbehandle gravide leger.

"Jeg er overbevist om at man vil se på faste stillinger som en betydelig forbedring om 10 år når man har klart å rulle det ut og få det på plass."

Av andre milepæler nevner han at Ylfer Hege Gjessing ble valgt til president i 2011. 

- Innad i foreningen var det nærmest litt opplest og vedtatt at Ylf ikke skulle kunne få en president, forklarer han. Også gjennomslag for faste stillinger har vært viktig.

– Det var spesielt gøy når man internt i Legeforeningen fikk gjennomslag for faste stillinger, og at man klarte å få helseministeren til å mene det samme. Det var en stor dag! Jeg er overbevist om at man vil se på faste stillinger som en betydelig forbedring om 10 år når man har klart å rulle det ut og få det på plass. Det er så mange gode argumenter for å få til dette, både når det kommer til arbeidsmiljø, likestilling og det å kunne bygge og utvikle et fagmiljø hos en gruppe du vet vil bli værende.


Bjørn Ove har ikke bare engasjert seg i legenes rettigheter i arbeidslivet. Han har også arbeidet hardt for at Ylferne skal klare å oppføre seg noen lunde dannet i sosiale sammenhenger. Etikettekurset, med innføring i hva man snakker om og ikke snakker om (les: medisinske emner) under en middag, hvordan man håndterer en borddame og selvfølgeligheten i at herrer bærer slips, har vært en vel så viktig del av tillitsvalgtopplæringen i Ylf som forelesninger om A2 og forhandlingsteknikk.


Men selv om Bjørn Ove aldri kom helt i mål med å få Ylferne til å oppføre seg som dannede mennesker, har han stor tro på oss som gruppe:

- En av de største styrkene er medlemsmassen og de tillitsvalgte, og det å kunne bruke dem som en ressurs for å utvikle både Legeforeningen og helsetjenesten. Det bor mange kloke ideer i denne gruppen leger som mange er tjent med å lytte til.


Hva tenker du blir utfordringene for Ylf fremover?

- Å forbedre arbeidssituasjonen i sykehus. Ylf må skape forståelse for at arbeidspresset er for høyt og få gjennomslag for forbedringstiltak. Også tenker jeg at det nok også er sånn at man har litt ulike ståsteder når det gjelder forskjellige saker innad i Ylf, og at det at man klarer å gå i samme retning er viktig for suksessen fremover.

Hva ville Bjørn Ove gjort?

Mye endret seg i perioden Bjørn Ove satt som kontorsjef og siden sekretariatsleder for Ylf. I 2009 ble Ylfs sekretariat slått sammen med Legeforeningens sekretariat.

- Det at man slo sammen sekretariatene ga bedre ressursutnyttelse og førte til at man i større grad ser felles løsninger og løp. Samtidig ga det Ylf muligheten til å komme bedre og tidligere inn i diskusjonen rundt saker som var viktige å få satt på dagsorden. Det ser vi også på hvordan man nå har fått gjennomslag for saker som faste stillinger. Jeg tenker at Ylf alltid vil klare seg – det er såpass mye trykk, engasjement og kloke ideer i den gruppen. Ylf vil alltid bidra til utvikling. Men jeg tror man jobber smartere nå enn før og får mer gjennomslag, man har klart å snu dere-mot-oss mentaliteten som tidvis har preget foreningen, sier Bjørn Ove.


Har de yngre legene det bedre på jobb nå enn for 14 år siden?

- Jeg vil vel si ja og nei. Hvis man leser litt fra den tiden hvor Ylf ble stiftet (1911), er det faktisk lett å tenke at mange av utsagnene kunne vært brukt på dagens legegruppe. Det som er særlig utfordrende i dag er at arbeidspresset har økt kollosalt. Det tror jeg mange kjenner veldig på. Det er nærmest ingen prioritering av hva man skal gjøre i sykehus. Det forventes bare mer og mer arbeid uten å øke bemanningen tilsvarende den økende arbeidsbelastningen. Jeg tror man løper fortere nå enn for 14 år siden.

"Det forventes bare mer og mer arbeid uten å øke bemanningen tilsvarende den økende arbeidsbelastningen."

Men nå er det ikke bare legene som står hardt på i jobben. 


Hvor mange arbeidstimer har du lagt ned for Ylf?

Bjørn Ove smiler litt sjenert. 

- Jeg har en litt spesiell jobbatferd. Jeg jobber mye og ser jobb mer som en livsstil. Det er veldig mange ting man kan forsøke å forbedre og som er spennende å drive med. Så la oss si ca 2500 timer i året?


Multipliserer man det med 14 år, blir det et anselig antall timer! Og Bjørn Oves særegne engasjement har også hatt innvirkning på hans liv utenfor jobben. Han har fått flere nære venner blant de tillitsvalgte, og ikke minst fant han seg kone på tillitsvalgtkurs. 

– Det var veldig bra, kommenterer han kort. 


Vi må skifte tema. Søkelys på han som person er tydeligvis ikke en favoritt. Juristen sier han trives i bakgrunnen. Han har vært med å bygge mange Ylf-ledere, og er vant til å se andre stå i front og ta oppmerksomheten.


- Det ligger litt i rollen som sekretariatsansatt å holde seg i bakgrunnen. Vi må gi nødvendig motstand til den politiske ledelsen slik at de er skodd for oppgaven, og vi har en veldig viktig jobb med å bygge dem – det er alle tjent med. Alle som kommer inn i den type posisjon er svært flinke folk. Men man trenger sekretariatet for å tilrettelegge – det er grenser for hva leder og styret kan klare på egenhånd.


Selv om Bjørn Ove formelt trådte ut av rollen som Ylfs sekretariatsleder høsten 2013, er han fortsatt en uvurderlig ressurs for Ylf-styret og de tillitsvalgte. Ikke sjelden blir konklusjonen i vanskelige saker at «dette må vi sjekke med Bjørn Ove». Og døren står alltid åpen for Ylf.


Savner du å arbeide med Ylf?

- Jeg savner den tette kontakten med de tillitsvalgte, og kontakten med et miljø som jeg mener er veldig viktig for utvikling av foreningen, og også det som skjer utenfor huset. Det er ikke noen tvil om at jeg har et stort hjerte for Ylf etter å ha jobbet med det i så mange år!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer