Nyheter > Aktuelt

Som følge av covid-19-utbruddet, ble det planlagte årsmøtet i Fredrikstad avlyst og erstattet av et nettbasert alternativ. Det gikk bedre enn ventet, men blir neppe den nye standarden.

Utbruddet av covid-19 påvirker alt og alle denne våren, også Ylfs årsmøte. Istedenfor å være samlet i Fredrikstad, satt deltakerne foran hver sin PC klare for nettmøte. 23. april var sånn sett en historisk dag i Ylfs historie.

- Koronakrisen har vist at vi i Ylf er flinke til å tilpasse oss raskt, og at vi mestrer nye situasjoner godt. Å ha årsmøte digitalt, var helt naturlig når situasjonen er slik at vi ikke kan møtes, sier foretakstillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus Anniken Elnes.

Etter mye teknisk trøbbel under testmøtet på Easymeet dagen før, ble det besluttet at årsmøtet skulle arrangeres på Teams. Selv om dette er plattform mange av deltakerne kjennner til fra før, var det knyttet spenning til hvordan nødløsningen ville virke. Det ble som ventet noen utfordringer ved møtestart, men takket være høy digital kompetanse blant deltakerne ble det meste raskt løst og Årsmøtet 2020 ble åpnet bare 30 minutter etter skjema.

- Dette er en rar måte å åpne Årsmøtet 2020 på, sa Ylf-leder Kristin Utne fra et møterom på Legens Hus. For årets årsmøte var noe utenom det vanlige. Flere saker var utsatt til høstens tariffkonferanse, bare det mest nødvendige stod igjen på programmet. Det var ingen talerstol, og stemmeskilt var byttet ut med «smilyer» i kommentarfeltet. Et smilefjes var «for», et surt fjes var «mot».

Blant sakene på dagens saksliste var årsberetning, regnskap, diverse lovendringer i Ylfs-lover knyttet til lederstipend og deltakelse i styret, og selvsagt situasjonen rundt Covid-19, der smittevern, ferieavvikling og «etterslep» var blant temaene som ble tatt opp. Viktige temaer som berører alle. Debatten bar likevel preg av at alle satt hver for seg, særlig i starten. Å snakke inn i en skjerm, er ikke det samme som å snakke til en forsamling fra talerstolen, og dette vil nok gå inn i historiebøkene som et av de, om ikke det, tauseste årsmøtet i Ylfs historie.

- Det var utfordrende å få i gang gode diskusjoner, slik vi er vant til å ha fra talerstolen i Ylf. Delegater fra forskjellige foretak har ofte ulike og unike innfallsvinkler til samme problemstilling. Kunsten er å få frem det store bildet, med alle tenkelige utfall. Det er via de konstruktive diskusjonene vi klarer å ta gode valg for fellesskapet, sa foretakstillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus Anniken Elnes etter møtet.

Årsmøtet 2020 var Kristin Utnes første som Ylf-leder. Etter møtet var hun greit fornøyd med resultatet, forholdene tatt i betraktning.

- Takket være god ordstyring og svært datakyndige deltakere, gikk dette over all forventning.

Er det en møteform for fremtiden?

- Altså, det gikk bra, men vi hadde begrenset sakene betydelig og debatten var deretter. Et slikt møte kan ikke måle seg med å treffe kollegene i virkeligheten.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer