Spalter > Intervjuet

- Det hjelper ikke at man er arbeidsom, faglig dyktig og godt forberedt hvis det er forhåndsbestemt at en mannlig kollega skal få gjøre operasjonen, sier Gry Dahle som er en av fire kvinnelige thoraxkirurger i Norge.

I forbindelse med kvinnedagen 8. mars har Yngreleger intervjuet kvinner i spesialiteter med lav kvinneandel. Gry Dahle er en av fire kvinnelige thoraxkirurger i Norge. Hun er overlege på thoraxkirurgisk avdeling på Rikshospitalet og den førsten kvinnelige presidenten i Norsk Thoraxkirurgisk avdeling.

Navn: Gry Dahle

Utdanning: Universitetet i Bergen, ferdig desember 1993

Spesialitet: Thoraxkirurgi, spesialist 2010

Kort CV: Turnus på Skien sykehus og distrikttjeneste i Kautokeino (1994-95), kirurgisk avdeling på Ahus (1995-2002), thoraxkirurgisk avdeling på Rikshopitalet (2002- ) (overlege fra 2014). Særskilt interesse for kateterteknikker og innovasjon, og har utarbeidet flere protokoller for dette. Også engasjert i Legeforeningens Fagstyre og flere styrer i utenlandske organisasjoner. Første kvinnelige president i Norsk Thoraxkirurgisk forening.

.

Hvorfor valgte du denne spesialiteten?

- Jeg syns hjertet og lungene er et spennende fagområde, spesielt hjertet. Dette er et stort fagområde innen kirurgien, med alt fra kateterteknikker til stor kirurgi med thoracolaparotomi. I tillegg har man hjertesviktbehandling med «mekaniske» løsninger som ECMO (hjertelungemaskin), IABP (intraaortal ballong-pumpe), Impella (form for hjertepumpe), VAD (ventricular assist device, implanterbar hjertepumpe) og behandling av arytmier.

.

Dette er en av spesialitetene med lavest kvinneandel. Har du noen tanker om hvorfor?

- Thoraxkirurgi kan være fysisk tungt. Det er lange operasjoner med høyt stressnivå – dette utelukker ikke kvinner, men det har heller ikke tiltrukket kvinner i særlig grad. Videre er dette en spesialitet det er vanskelig å kombinere med et aktivt familieliv – det er lange dager, stor uforutsigbarhet i varighet av arbeidsdagen, og man er avhengig av at andre kan tre inn på hjemmefronten. Nå er verden blitt slik at menn også er opptatt av familie og flere yngre kolleger presiserer dette og får aksept for å være en del borte (fra sine menn) på hjemmefronten. Da er det i orden. Samtidig er vel thoraxkirurgien en slags «gutteklubb» som det er vanskelig å komme inn i dersom man er kvinne og feminin i fremtoning. Det hjelper ikke at man er arbeidsom, faglig dyktig og godt forberedt hvis det er forhåndsbestemt at en mannlig kollega skal få gjøre operasjonen. Dette gjelder også på tvers av spesialiteter, og spesielt når man har kunnskap som truer.

.

Savner du flere kvinnelige kollegaer?

- Ja, det gjør jeg vel – men jeg forsøker å tenke på kolleger som leger, og ikke om de er menn eller kvinner.

.

Hvorfor bør unge kvinner velge denne spesialiteten?

- Dette er et variert fagfelt – fra kateterteknikker til stor kirurgi med thoracolaparotomi, i tillegg til hjertesviktbehandling med «mekaniske» løsninger og behandling av arytmier. Samtidig er det en spesialitet i utvikling. Nye billedmodaliteter gjør planlegging av operasjoner stadig mer avansert og kirurgene må selv være aktive i tolkning av bilder sammen med andre spesialiteter som radiologer og kardiologer, men også andre yrkesgrupper som ingeniører. Kunstig virkelighet («Virtual reality», VR) er på vei inn i medisinen, og også i thoraxkirurgien. Billedbearbeidelse- og fremstilling med holografi-linser visualiserer anatomien som en «plast/papirløs»-løsning. Man må planlegge hva som skal gjøres med pasientens hjerte rent teknisk for at det skal fungere (klaff med erstatning eller reparasjon, bypass, utskifting av aorta osv.), og man må velge den mest hensiktsmessige tilgangen (åpen, mini-invasiv eller kateterbasert). Alle disse teknikkene grenser mot andre spesialiteter, og man må kunne samarbeide for å finne den beste løsningen for pasienten.

.

Hva kan gjøres for å rekruttere flere kvinner til denne spesialiteten?

- Det må fokuseres på mangfoldet i spesialiteten, utvikling i fagområdet og man må vise til nye metoder og teknikker. Det viktigste er at man får et samarbeid med de andre spesialitetene som jobber innen samme fagområde, slik at man kan skape et godt arbeidsmiljø der man jobber sammen på tvers av spesialitetsgrensene. Et godt arbeidsmiljø trekker til seg arbeidstakere. Thoraxkirurgi har nok vært en spesialitet der arbeidsmiljøet kanskje ikke har vært det aller beste, men dette blir det nå fokusert på og det er på bedringens vei. Det snakkes om «Heart Team», et samarbeid mellom de ulike spesialitetene for behandlingsløsninger for hjertepasienter (thoraxkirurg, kardiolog (invasiv/ekko,) radiolog, hjertesviktspesialist, arytmolog, anestesilege), men her er det ennå mye å gå på før det fungerer. Det presiseres nå i flere retningslinjer at pasienten må diskuteres i Heart Team. Et fungerende Heart Team ville vært det beste for pasientene og legene, uavhengig av om de er kvinner eller menn.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer