Nyheter > Fra foreningen

Legeforeningens lover pålegger alle medlemmer med unntak av medisinerstudenter og LIS1 medlemskap i både en yrkesforening, en fagmedisinsk forening og en lokalforening.

Leger i spesialisering plasseres i Yngre legers forening eller i Allmennlegeforeningen eller LVS hvis de spesialiserer seg innen ASA spesialitetene. Lokalforeningen gir seg selv dersom arbeidsplassen er kjent, men 1000-1500 Ylf-ere som er ferdig med LIS1 mangler medlemskap i en fagmedisinsk forening. For et par måneder siden ble det gjort endringer på "Min Side", slik at det nå er enkelt å legge til eller registrere medlemskap ved å velge "Endre medlemskap" (Min side legeforeningen.no).

Det er 46 fagmedisinske foreninger, en for hver godkjente spesialitet. Betegnelsen fagmedisinsk forening oppstod i 2007 som følge av en lovendring som knytter mange av de tidligere spesialforeningene tettere til Legeforeningen. Enkelte av foreningene ble stiftet for mer enn 100 år siden, og historiene deres gjenspeiler at mange leger har opplevd og fortsatt opplever sterk tilhørighet til sitt fagområde.

Det er lovfestet at alle fagmedisinske foreninger skal ha et eget fagutvalg for leger i spesialisering innen faget (Fuxx) og at driftsmidler til Fuxx skal fremgå av regnskap og budsjett. Formelle oppgaver som er tillagt Fuxx, er innstilling av YLFs representant i spesialitetskomitéen og Fuxx-representanter til Faglandsrådet. Videre skal det ved valg av styre i en fagmedisinsk forening tilstrebes at minst ett medlem er lege i spesialisering, og det er naturlig at Fuxx har en rolle her.

I 2018 ble fagaksen etablert med Faglandsrådet som møtes årlig og et fagstyre som velges for to år. Alle de fagmedisinske foreningene har minst en representant i Faglandsrådet. Foreninger med mer enn tusen medlemmer får en ekstra representant for hvert påbegynte tusende medlem, og andre og fjerde representant fra store foreninger skal være LIS. I tillegg velges det LIS-representanter fra foreninger med mindre enn tusen medlemmer, slik at LIS-andelen av Faglandsrådet utgjør minst 25%.

Faglandsrådet velger fagstyret som har ni medlemmer, og styret skal bestå av minst to LIS og minst to representanter for Norsk forening for allmennmedisin. Det er egne vararepresentanter for LIS og for NFA (Norsk forening for allmennmedisin) som innkalles ved forfall for å sikre at deres synspunkter er representert i alle styremøter. Fagstyrets hovedoppgaver er listet opp i lovene. I tillegg vedtas det et arbeidsprogram der ny spesialistutdanning har vært ett av hovedpunktene i fagstyrets to første 2-årsperioder.

Status for ny spesialistutdanning var oppe på faglandsrådsmøtet i 2020. Det kom mange gode spørsmål, og som følge av dette tok LISene i styret, Thea Falkenberg Mikkelsen og John Christian Glent, initiativ til å opprette en lukket Facebook-gruppe for Fuxx-lederne. Hensikten med gruppen er å bli bedre kjent og lære av hverandre hva gjelder arbeidet med å lede Fuxx og å kunne utveksle erfaringer om ulike temaer, men primært utdanningsspørsmål. Forumet er ikke en informasjonskanal, det skal være styrt av deltakernes behov. For at gruppen ikke skal bli for stor er det bare Fuxx-ledere som har fått tilbud om å være med.

Mange av Legeforeningens medlemmer opplever arbeidet for faget som svært meningsfullt. I flere fagmedisinske foreninger er det å sitte i styret meget ettertraktet, og forhåpentlig vil det å sitte i Fuxx-styret gi tilsvarende prestisje når ordningen blir enda bedre etablert i de foreningene der dette er nytt. Fagstyret opplever at det å ha god LIS-representasjon i styret og i Faglandsrådet styrker og beriker fagdiskusjonene. Alle LIS 2/3 må være medlem av sin fagmedisinske forening, og vi håper at mange av dere vil engasjere dere også i Fuxx og gjerne ta verv i fagaksen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer