Nyheter > Aktuelt

Foto: iStock.com/asiseeit

Vi vil gjerne ha svaret!

I disse dager sender Ylf ut en medlemsundersøkelse til alle medlemmer som ikke er LIS1 der vi ønsker å få mer kunnskap om hvordan det står til med spesialistutdanningen rundt omkring. Vi trenger din hjelp til å lære mer!

I 2021 kartla Ylf etterslep i spesialistutdanningen som følge av covid-19 pandemien. 65% av alle som svarte opplevde forsinkelser i spesialistutdanningen. Manglende gjennomføring av kurs var hovedårsaken til dette, men også manglende tilgang til prosedyrer og forsinkelser i nødvendige rotasjoner var viktige årsaker. Median utsettelse for hovedspesialiteten var 5 måneder, omregnet til Ylfs medlemmer da utgjorde det like over 2000 årsverk forsinkelse nasjonalt. Det er mye!

Under årsmøtet i 2021 vedtok Ylfs landsråd en resolusjon som følge av det dokumenterte etterslepet:

"Ylf krever økt satsing på spesialistutdanning og kursavvikling nasjonalt, regionalt og ved det enkelte helseforetak. Spesielt må kursaktiviteten økes og de regionale utdanningssentre må samarbeide om planleggingen slik at forsinkelser i spesialistutdanning hentes inn. Behovet for økt satsning på spesialistutdanning må gjenspeiles i økte ressurser i kommende statsbudsjett og øremerkes i helseforetakenes økonomiske prioriteringer. Som følge av forsinket spesialistgodkjenning forventer Ylf at tap av kompetansebyggende aktiviteter anerkjennes og tap av lønn kompenseres i legenes lønnsoppgjør."

Kurstilbudet skulle bli bedre, og samtidig som man skulle ta igjen etterslep i pasientbehandling skulle også etterslep i spesialistutdanning bli satt på dagsorden. Men hvordan gikk det egentlig med det arbeidet?

Siden da har pandemien ikke sluppet taket i sykehushverdagen. I tillegg er helsetjenesten satt på strekk gjennom trange budsjetter og store krav til aktivitet. Ylf både var og er bekymret for at stadig økende press på helsetjenesten går utover legers spesialistutdanning. Vi trenger derfor deres hjelp til å vite mer om hvordan status er tre år etter pandemien og i en krevende tid for helsetjenesten.

Oppfordringen er gitt: Lag deg en kopp kaffe, ta frem mobilen, åpne e-posten du har fått fra oss og bruk 10 minutter på ditt bidrag - til det beste for deg og kollegaene dine! Og tips gjerne et par andre om å gjøre akkurat det samme!

Er du Ylf-medlem og ikke har mottatt spørreundersøkelsen kan du ta kontakt med oss på ylf@legeforeningen.no

Takk for at akkurat du bidrar med din kunnskap!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer