Nyheter > Aktuelt

Helselederskolen er et kurs på masternivå og arrangeres av Legeforeningen i samarbeid med Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Universitetet i Oslo. Nå kan du søke om opptak til høsten.

Helselederskolen har blitt arrangert to ganger tidligere og ble opprinnelig etablert for å tilby ledelsesutdanning til unge leger som ikke har formell ledererfaring fra helsevesenet.

Åpner opp for alle leger

Tidligere har det kun vært mulig for leger i spesialisering, legespesialister og medisinstudenter som er ferdig med fjerde år å søke om opptak.

- Tidligere deltakere har vært svært fornøyde, og det har kommet flere henvendelser fra andre legegrupper som også ønsker å delta. Derfor har vi i år valgt å åpne opp for alle leger, forteller Morten Friberg som er LIS i indremedisin ved Drammen sykehus og ansvarlig for årets utgave av Helselederskolen.

I 2018-2019 deltok Friberg selv på den første utgaven av Helselederskolen. Han forteller at Helselederskolen 2021-2022 vil foregå som en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger, der den første, tredje og siste samlingen vil være fysiske. Det er planlagt tilsammen seks samlinger som vil ta for seg blant annet organisasjonspsykologi, økonomi, helseledelse og jus, internasjonale perspektiver og innovasjon.

- Undervisningen vil foregå som en miks av forelesninger, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid. I tillegg kommer to skriftlige oppgaver som skal leveres inn, forklarer han og legger til at kurset kvalifiserer til 15 studiepoeng.

- I fjor var det nesten 200 søkere og vi hadde bare plass til 24 deltakere. I år har vi derfor utvidet tilbudet og det er tak på 40 studenter for høstens kull, forteller han. Ønsker du å søke? Les mer nederst i artikkelen.

Svært fornøyde deltakere

Tidligere deltakere har vært svært fornøyde med Helselederskolen, og rapporterer om høyt læringsutbytte og et generelt godt undervisningstilbud som omfatter pensum utover det som tilbys ved medisinstudiet.

- Å delta på Helselederskolen var interessant og inspirerende. Det er en gyllen mulighet til å lære mer som ledelse og utvikle egne lederevne, sier Bjørn Lio som deltok på Helselederskolen i fjor. Foto: Arkiv.

- Å delta på Helselederskolen var interessant og inspirerende. Det er en gyllen mulighet til å lære mer som ledelse og utvikle egne lederevner, i tillegg til at man blir kjent med andre leger som har valgt en helt annen vei videre enn en selv, forteller Bjørn Lio som er LIS i anestesi og deltok på fjorårets Helselederskole.

Hvem kan søke?

For å kunne søke om opptak til Helselederskolen må man oppfylle følgende kriterier:

  • Inneha generell studiekompetanse
  • Ha gyldig medlemskap i Legeforeningen
  • Ha fullført minst fire år av medisinstudiet

Kursdeltakere må dekke reiseutgiftene til de tre fysiske samlingene i Oslo, samt utgifter til to overnattinger i forbindelse med to av samlingene. I tillegg kommer en egenandel på 2500 kroner.

Hvordan søke?

Skriv en motivert søknad på maks én A4-side (skriftstørrelse 12, Times New Roman, enkel linjeavstand).

Søknaden skal svare på:

  • Hva er din motivasjon for å søke opptak ved Helselederskolen?
  • Hva ønsker du å bruke din ledelseskompetanse til å oppnå i fremtiden?
  • Beskriv en situasjon i helsetjenesten der du opplevde at det ble utøvd ledelse. Forklar kort hva du ville vektlagt om du skulle løse ledelsesoppgaven i samme situasjon.

Søknad sendes sammen med en kortfattet CV til helselederskolen@legeforeningen.no

Søknadsfrist er 3. juni 2021.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer