Nyheter > Aktuelt

I dag ble partene enige om årets lønnsoppgjør for leger i sykehusene i Virke-området. Oppgjøret sikrer ny lønnsmodell for leger i spesialisering og bedre rettigheter til kompetanseutvikling og spesialistutdanning.

Illustrasjonsfoto: Styremedlem Håvard Ravnestad og Ylf-leder Kristin Kornelia Utne.

Sykehusene i Virke-området omfatter blant annet Diakonhjemmet og Haraldsplass diakonale sykehus. De har hovedoppgjør i oddetallsår i motsetning til sykehusene i Spekter-området som har hovedoppgjør i partallsår. Derfor forhandler vi om ny kompetansestige for LIS i Virkesykehusene i årets oppgjør, slik vi gjorde i Spekter-området i 2020.

26. april startet forhandlingene om den sentrale særavtalen mellom Legeforeningen og Virke. Særavtalen tilsvarer A2 i helseforetakene.

Ylfs hovedkrav inn i årets Virke-oppgjør var en å sikre ny kompetansestige for LIS, lik den vi fikk innført i Spekter-oppgjøret i fjor. Videre ville vi sikre full lønnsprogresjon under svangerskap- og foreldrepermisjon, rett til 10 dager kurs i året for legespesialister og reallønnsvekst for medlemmene.

Litt over klokken 17.00 i dag ble protokollen signert av partene. - Dette var et krevende oppgjør, men vi opplevde godt samarbeid med Virkes delegasjon, sier Ylf-leder Kristin Kornelia Utne til Yngreleger.no og legger til: -Vi fikk til svært mange viktige tekstlige endringer som er av betydning for Ylfs medlemmer, som at vi har sikret at arbeidsgiver skal dekke gebyret for spesialistsøknaden og full lønnsprogresjon ved foreldrepermisjon.

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, der både lønns- og tekstelementer forhandles. I Virke er det tradisjon for å forhandle lønn lokalt, og det er teksten i den sentrale særavtalen partene nå er enige om. Selve lønnsoppgjøret forhandles ved de respektive sykehusene, og endelig resultat for årets oppgjør i Virke foreligger ikke før lokale lønnsforhandlinger er gjennomført.

I mars kom LO, YS og NHO til en enighet om at årets «frontfagsramme» er på 2,7 %, det vil si lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor. Legeforeningen, og hele Akademikerfelleskapet, har vært tydelige på at vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer i år.

Styremedlem i Ylf Håvard Ravnestad oppsummerer forhandlingene slik: - Etter etableringen av den nye spesialistutdanningen, har det vært et behov for å endre lønnssystemet for leger i spesialisering. I den nye spesialistutdanningen skal legene tilegne seg mer kunnskap på kortere tid. Dette sikret vi i Spekter i 2020, og nå også i lønnsmodellen i Virke.

Hovedtillitsvalgt for Ylf ved Haraldsplass, Morten Yung Isaksen er fornøyd med årets oppgjør.

Hovedtillitsvalgt for Ylf ved Haraldsplass, Morten Yung Isaksen, supplerer: -Vi er fornøyde med å ha sikret bedre rettigheter for kompetanseheving for legespesialistene og en anerkjennelse av kompetansen til leger med doktorgrad.

Les protokollen her!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer