Nyheter > Aktuelt

-En lang og krevende prosess endte med seier i natt: Spekter og Legeforeningen har signert en avtale. Dermed er også saken for Rikslønnsnemda avblåst, sier leder i Overlegeforeningen Jon Helle.

-Vi har fått et godt kollektiv vern med rullerende arbeidsplaner og en god innramming for sommerferieavvikling, vaktfritak for gravide i tredje trimester og gode satser for avlønning om sommeren. Jon Helle vil rette en stor takk til alle som har bidratt i hele prosessen, som har pågått siden 2014. Han fremhever streiken i 2016 og seieren i Arbeidsretten som viktige milepæler.

-Det er viktig at vi nå ser framover og bruker enigheten til det beste for både våre medlemmer og helsetjenesten. Det er fortsatt mange utfordringer som vi sammen må løse. Men nå har vi et bedre utgangspunkt for å finne gode løsninger sammen.   

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer