Nyheter > Aktuelt

I dag ble partene enige om ny særavtale for leger i sykehusene i Virke-området. Oppgjøret medfører tellende tid for forskning inn i lønnsstigen, økt hviletid, ny sats for utrykning på uforutsett vakt og omlegging av elementer i lønnsmodellen for leger i spesialisering.

Virke er arbeidsgiverorganisasjon for Diakonhjemmet i Oslo, Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen, Revmatismesykehuset i Haugesund og på Lillehammer, Modum Bad Klinikken i Vikersund og flere andre små helsebedrifter. I Virke forhandles både lønns- og tekstelementer i oddetallsår; i motsetning til sykehusene i Spekter-området som har hovedoppgjør i partallsår.

13. april startet forhandlingen om den sentrale (nasjonale) særavtalen mellom Legeforeningen og Virke. Ylfs hovedkrav inn i oppgjøret var å sike endringene i lønnsmodellen vi fikk inn i Spekter i fjor, bedre vilkår for forskere, og økt hviletid.

Hovedtillitsvalgt ved Diakonhjemmet Eirik Torgersen Engstad og Ylf-leder Kristin Kornelia Utne ved begynnelsen av forhandlingene.

Litt over klokken 15.00 i dag ble protokollen signert av partene.

- Vi var godt forberedt til oppgjøret, og opplevde en krevende men konstruktiv dialog med Virkes delegasjon, sier Ylf-leder Kristin Kornelia Utne til Yngreleger.no.

-Etter etableringen av lønnsstigen for leger i spesialisering i 2020 tilkom en rekke utfordringer vi ikke forutså. Blant annet usikkerhet rundt hvor mye tidligere tjeneste som skulle telle i lønnsstigen ved bytte av spesialitet. I Spekter avtalte vi nye formuleringer for å forenkle innplassering i lønnsstigen i 2022, nå er disse også tatt inn LIS i Virke, utdyper hun.

- Vi er også fornøyde med at forskningskompetanse nå vil telle med i lønnsstigen, supplerer hovedtillitsvalgt ved Diakonhjemmet Eirik Torgersen Engstad

Hovedtillitsvalgt ved Diakonhjemmet Eirik Torgersen Engstad og juridisk rådgiver for Ylf Mathias Gravdehaug dag 2 av forhandlingene.

Partene er også enige om økt hviletid (til 10 timer) mellom to perioder til stede på arbeidsplassen, og det er avtalt ny sats for utrykning under uforutsett vakt.

I Virke forhandles lønn lokalt, og det er teksten i den sentrale særavtalen partene nå er enige om. Selve lønnsoppgjøret forhandles ved de respektive sykehusene, og endelig resultat for årets oppgjør i Virke foreligger ikke før lokale lønnsforhandlinger er gjennomført.

I Virke skal virksomhetene være ferdige med lokale lønnsforhandlinger er 30 juni, med mindre partene blir enig om annet tidspunkt.

Les protokollen her!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer