Nyheter > Aktuelt

I natt ble partene enige om årets lønnsoppgjør for leger i sykehus. Oppgjøret sikret en lønnsmodell for leger i spesialisering og bedre rettigheter for kompetanseutvikling, spesialistutdanning og forskning.

Som følge av covid-19, var vårens lønnsforhandlinger utsatt til høsten. I oktober ble Spekter og Akademikerne enige om A1-delen av tariffavtalen. 5. november startet forhandlingene om A2 mellom Legeforeningen og Spekter. Det var et krevende oppgjør, og litt over klokken 04:00 i natt ble protokollen signert av partene.

Forhandlet sentralt. Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, der både lønn og andre bestemmelser i tariffavtalen forhandles. Som følge av koronasituasjonen, ble hele årets oppgjør forhandlet sentralt. – Vi var innstilt på at det skulle gjennomføres lokale forhandlinger i år. Men på grunn av dagens smittesituasjon, innså vi at det ville bli vanskelig for partene lokalt å gjennomføre forhandlingene på en god måte. Derfor har vi avtalt å utsette B-delsforhandlingene til våren 2021, sier president Marit Hermansen (1).

Viktige tekstlige endringer. Ved tidligere sentrale lønnsforhandlinger har Ylf endt omtrent på frontfaget, det vil si den fastsatte lønnsveksten i de konkurranseutsatte fagene. Tidligere i høst kom LO, YS og NHO til en enighet om at årets «frontfag» er på 1,7 %. Dette er lavere enn det som har vært vanlig de siste årene, noe som forklares av den økonomiske situasjonen under den pågående koronapandemien. Også årets oppgjør er i tråd med frontfagsrammen. - Dette var ventet, totalbildet tatt i betraktning, sier Ylf-leder Kristin Kornelia Utne. -Jeg mener vi fikk til mange viktige tekstlige endringer som er av betydning for Ylfs medlemmer, som at vi har sikret full lønnsprogresjon tross foreldrepermisjon, legger hun til.

- Jeg mener vi fikk til mange viktige tekstlige endringer som er av betydning for Ylfs medlemmer, som at vi har sikret full lønnsprogresjon tross foreldrepermisjon, sier Kristin Kornelia Utne etter forhandlingene.

Endret lønnsmodell for leger i spesialisering. - Etter etableringen av den nye spesialistutdanningen, har det vært et behov for å endre lønnssystemet for leger i spesialisering. I den nye spesialistutdanningen skal legene tilegne seg mer kunnskap på kortere tid. Dette reflekteres nå i lønnsmodellen, sier Utne. Nestleder, Clara Bratholm, oppsummerer forhandlingene slik: - Vi er fornøyde med å ha fått løst en del uavklarte saker, og at ny kompetansestige for LIS-leger endelig er på plass."

Bedre rettigheter til forskning, spesialistutdanningen og kompetanseutvikling. Årets oppgjør har også sikret bedre rettigheter til forskning, spesialistutdanningen og kompetanseutvikling. Blant annet vil gebyr for behandling av spesialistsøknad ikke lenger belastes den enkelte lege.

Du kan lese protokollen her!

Yngreleger vil se nærmere på detaljene i årets lønnsoppgjør i kommende saker. Følg med på yngreleger.no!

Referanser

  1. (1). Enighet med spekter. "https://www.legeforeningen.no/nyheter/2020/enighet-med-spekter/?fbclid=IwAR2Ue6h8IlsDuy1gj2mU8j4XLg3WO3BIjhvuWmJ0x_-yuSeYGpXuKvIEWyM", sist oppsøkt 06.11.20

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer