Arbeidsliv

Årets lønnsoppgjør for LIS1 i kommune og legevakt for allmennleger har vært både langvarig og krevende. I april ble det brudd i forhandlingene fordi man ikke klarte å bli enige. Det førte til tvungen mekling. Natt til 24.mai ble det likevel enighet mellom Legeforeningen og KS – og Legeforeningen fikk gjennomslag for noen viktige prinsipper. Her får du vite hva dette betyr for deg som er LIS1 i kommunehelsetjenesten.

Legevaktsarbeid, særskilte bestemmelser for LIS1 i kommune og bestemmelser for kommuneoverleger reguleres i en egen avtale, Særavtalen SFS 2305. Avtalen beskriver både hvor mange timer man kan jobbe legevakt og hvordan arbeidet lønnes. Er du LIS1 i Oslo kommune? Da gjelder egne regler og du er ikke omfattet av disse nye endringene.

Langvarig kamp – endelig på vei mot en bedre hverdag

Leger på legevakt har vide unntak fra arbeidstidsbestemmelser. Legeforeningen har i mange år jobbet for å redusere disse grensene. Det er urimelig at legevaktsarbeid ikke inkluderes i legenes samlede arbeidstid, men kommer i tillegg til ordinært legearbeid på legekontoret. Så urimelig at Legeforeningen i 2020, midt i pandemien, streiket for å få inn noen øvre grenser for legevakt. Det sa KS nei til. 

Streiken endte med tvungen lønnsnemd og den gamle avtalen ble videreført. Siden da har Legeforeningen og KS vært enige om at det er behov for å gjøre legevaktsarbeid mer forsvarlig, men løsningene har latt vente på seg.

Helt siden desember i fjor har forhandlingene om ny avtale pågått. At vern på legevakt har vært helt sentralt i diskusjonen er ingen overraskelse. Til tross for at både Legeforeningen og KS har vært enige om at arbeidsbelastningen må ned, var det mangel på reelle tiltak fra KS som førte til brudd og tvungen mekling. På overtid i meklingen kom man likevel til enighet om noen viktige prinsipper, i tråd med den utviklingen Legeforeningen har tatt til orde for: Innstramming av adgangen til å pålegge legevakt, og fastlønn på legevakt. Vi er ikke i mål, men dette er et godt skritt i riktig retning.

Hva betyr den nye avtalen for deg som er LIS1?

Fra og med nå vil LIS1 i kommune både sikres bedre vern og mer forutsigbar lønn – man får ikke lenger betalt etter aktivitet, men en fast sats både for beredskap og aktivt arbeid, som også bidrar til å gjøre legevakt til en bedre og trygg læringsarena for LIS1.

Bedre vern er sikret ved å få inn bestemmelser om hvor mange leger som minst må inngå i vaktordningen. Tidligere kunne kommunene selv bestemme hvor mange, eller få, leger som skulle inngå i vaktordningen i hvert enkelt legevaktsdistrikt.

Ordningen med fastlønn på legevakt for LIS1 gjelder fra og med 1. september 2024. Det har vært en endring Legeforeningen lenge har ønsket å få på plass for alle legevaktsleger, og i flere kommuner er det allerede inngått slike avtaler, noen steder også for LIS1. Bestemmelsene som er tatt inn i den sentrale avtalen er for alle de kommunene hvor det ikke foreligger andre avtaler.

Med fastlønn følger også flere goder, i tillegg til forutsigbarhet i lønnsutbetalingen: Du får beregnet feriepenger av det du tjener, og det beregnes pensjonsopptjening. I tillegg får du beholde lønn etter oppsatt arbeidsplan hvis du er syk, i foreldrepemisjon og ved annen lovfestet rett til fravær. Som LIS1 trenger du nå heller ikke å opprette enkeltmannsforetak eller levere næringsoppgave for tiden man har vært LIS1 i kommune.

Slik blir lønna di

Ny grunnlønn for LIS1 i kommune er kr 693 427 fra og med 1. januar 2024. Det betyr at dette blir etterbetalt til alle som nå er i LIS1. Det er en økning på 5,4 %.

Endringene i lønnsmodellen for legevakt gjelder fra og med 1. september 2024, og kan deles inn slik:

  • Beredskapsvakt
  • Tilstedevakt på legevakten
  • Interkommunal nattlegevakt

Beredskapsvakt

Beredskapsgodtgjøring betales for alle timer vakten varer, dette er som før. Satsene er økt med omkring 5,4 % fra tidligere. Det nye er at LIS1, uavhengig av hvor man jobber, får den høyeste satsen. Må man gjøre aktivt pasientarbeid, som utløser takster eller egenandel, så får man i tillegg kompensasjon etter en fast timesats. Denne utbetales for hvert påbegynte 15. minutt. Jobber du for eksempel aktivt i 30 minutter så får du da halvparten av satsen, jobber du i 45 minutter får du 75 % av satsen. Satsene er som det fremgår av tabellen under. Takster og egenandeler går til kommunen. Beredskapssatsen trekkes ikke fra hvis du må jobbe aktivt.

Tidspunkt

Beredskaps-godtgjøring, timelønn

Aktivt arbeid, timelønn

Mandag-fredag

      190

586

Lørdag-søndag

      251

678

Hellig- og høytidsdager

      288

678

Legevaktsordninger med tilstedevakt

Du får betalt en fast sats per vakttime, uavhengig av hvor mange pasienter du ser eller hvor stort legevaktsdistrikt du jobber i. Satsene er som det fremgår av tabellen under. Takster og egenandeler går til kommunen.

Tidspunkt

Timelønn

Mandag-fredag

      586

Helger og helligdager

      678

Interkommunal nattlegevakt

LIS1 som deltar i interkommunal nattlegevakt får lønn tilsvarende alle andre leger som ikke er spesialister, og her gis lønnen etter størrelsen på legevaktsdistriktet.


Legevaktsdistrikt, antall innbyggere

Timelønn ukedager

Timelønn helg og helligdager

I

< 30 000

       586

       678

II

30 000 - 60 000

       775

       868

III

60 000 - 90 000

       989

       1080

IV

> 90 000

      1158

       1250

For vakansvakter er det avtalt timelønn som er utgangspunktet for å beregne kompensasjonen. Satsen er uendret fra tidligere, et tillegg på 25 % av timelønn. Jobber du i en vaktordning basert på beredskap skal du ha vakanslønn både for beredskapsgodtgjøringen og for satsen for aktivt arbeid.

Dukker det opp uklarheter eller spørsmål til avlønning der du er? Ta kontakt med din tillitsvalgt eller Avdeling for jus- og arbeidsliv i Legeforeningen så får du hjelp!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer