Nyheter > Aktuelt

I går ettermiddag ble Legeforeningen og Spekter enige i den sentrale delen av mellomoppgjøret 2021 for leger i spesialisering i helseforetakene, på Lovisenberg Diakonale Sykehus og på Martina Hansens Hospital.

- Forhandlingen har vært konstruktive så langt, men vi er jo ikke ferdige. Det skal forhandles lønn for overlegene og tekstlige elementer ved det enkelte helseforetak, sier Kristin Kornelia Utne, leder i Yngre legers forening. Videre understreker hun at: - Det var behov for en rekke avklaringer rundt fjorårets oppgjør, i etterkant av omleggingen til en ny kompetansestige. Vi mener å ha fått en innretning på dette oppgjøret som var viktig for våre medlemmer.

Yngreleger vil oppdatere medlemmene på resultatene av oppgjøret når forhandlingene er ferdigstilt. Foreløpig dato for signering av avtalen er berammet til 24. juni.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer