Nyheter > Aktuelt

I natt ble partene enige om årets sentrale del av hovedoppgjøret 2022. Oppgjøret medfører omlegging av elementer i lønnsmodellen for leger i spesialisering, tellende tid for forskning inn i lønnsstigen, økt hviletid og bedre satser for utrykning på uforutsett vakt.

I april ble Spekter og Akademikerne enige om A1-delen av tariffavtalen. 18. mai startet forhandlingene om A2 mellom Legeforeningen og Spekter og disse fortsatte den 25. mai. Det var et krevende oppgjør, og litt over klokken 02:00 i natt ble protokollen signert av partene.

Forhandlet sentralt for Ylf

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, der både lønn og andre bestemmelser i tariffavtalen forhandles. Ylf forhandlet sin lønnsmasse samtidig med A2, altså sentralt. Nå gjenstår lokale forhandlinger ved alle foretak, der Overlegeforeningen skal forhandle sin lønnsmasse og det skal forhandles tekstlige endringer i lokale avtaler for Legeforeningen.

Ved tidligere sentrale lønnsforhandlinger har Ylf endt omtrent på frontfaget, det vil si den fastsatte lønnsveksten i de konkurranseutsatte fagene. Tidligere i høst kom LO, YS og NHO til en enighet om at årets «frontfag» er på 3,7 %. Årets oppgjør for Ylf ligger over frontfaget, i likhet med oppgjør i KS, Stat og Oslo kommune, altså i tråd med rammen i offentlig sektor.

Forhandlingsdelegasjonen bestod av Ingeborg Henriksen (Ylf), Geir Arne Sunde (Of), Anne-Karin Rime, Ståle Clementsen (Of) og Kristin K. Utne (Ylf).

Lønnsmodell for leger i spesialisering

- Etter etableringen av den nye lønnsstigen for leger i spesialisering i 2020 har det kommet frem en rekke momenter i lønnsstigen vi ikke forutså. Blant annet gjaldt dette usikkerhet rundt hvor mye tidligere tjeneste som skulle telle i lønnsstigen ved bytte av spesialitet. Nå har vi avtalt nye formuleringer som vi mener vil forenkle innplassering.

- Vi er også fornøyde med at forskningskompetanse nå vil telle med i lønnsstigen, sier nestleder Ingeborg Henriksen

Endringene i lønnsstigen gjelder fra 1. mai 2022.

Satsen for utrykning på vakant vakt er nå endret til 0,13% for alle leger og det er enighet om en rekke forpliktende samarbeid frem mot neste hovedoppgjør.

Økt hviletid

Partene ble enige om at hviletiden mellom to aktive arbeidsperioder ikke kan være kortere enn 10 timer, en utvidelse fra dagens bestemmelse om 8 timer. Satsen for utrykning på vakant vakt er nå endret til 0,13% for alle leger og det er enighet om en rekke forpliktende samarbeid frem mot neste hovedoppgjør.

Ylf leder Kristin Kornelia Utne oppsummerer forhandlingene slik:

- Vi er ikke ferdige enda, nå skal det forhandles ved alle landets sykehus. Vi fornøyde med å ha fått til endel, men ser at vi har mye arbeid foran oss frem mot neste hovedoppgjør. Blant annet gjelder dette å se helhetlig på legenes lønnsmodell og arbeidstidsbestemmelser.

Du kan lese protokoll her.

Yngreleger vil se nærmere på detaljene i årets lønnsoppgjør i kommende saker. Følg med på yngreleger.no!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer