Nyheter > Aktuelt

En lang kamp for gravide sykehuslegers rett til vaktfritak i tredje trimester har ført frem.

Mange kjenner etter hvert til kampen legene har kjempet for automatisk vaktfritak i 3. trimester. Frem til januar 2015 ble dette praktisert som en selvfølge på alle sykehus i Norge, før Spekter gjorde seg vanskelige, og Legeforeningen måtte trekke dem for Arbeidsretten. 

Etter tapet i Arbeidsretten har engasjementet vært stort. Kronikker, 8.mars-tog og innlegg har fokusert på den nærmest umulige oppgaven det kan være å gå vakter som høygravid. Spekter på sin side har påstått at det hele var uproblematisk, og at vernet var godt ivaretatt innenfor gjeldende lovverk. 

Virkeligheten

Men gravide leger i Norge visste at dette ikke var sannheten. Vaktfritak ble stadig satt på agendaen, i møter med Spekter, på kurs, Landsstyremøter, og Årsmøter. Tillitsvalgte mottok stadig urovekkende historier fra gravide leger, der avdelingssjefer for eksempel mente den høygravide fikk "prøve å se hvordan det går, hvis ikke kan du ta ut egenmelding de dagene du skal ha vakt".  

Det har vært svært viktig i prosessen at uryddige forhold omkring gravide og vaktfritak ble kanalisert til oss tillitsvalgte – på denne måten har vi kunnet holde trykket oppe! Takk til alle dere som har sagt ifra.

Lenge så det mørkt ut. I en tid der tillitskrisen var et faktum, og grunnleggende vernebestemmelser stadig ble tvistet og etterprøvd, virket det fjernt å få gjennom vaktfritaket.

Endelig!

Men nå er altså dette historie. Gravide leger har endelig fått tilbake sitt automatiske vaktfritak i siste trimester, med full lønn og alle tillegg. Vi har fått tilbake vernet for høygravide leger, som skal slippe å stå med lua i hånden foran sjefen, og be pent om å slippe vakter med ulende stans-alarmer og akutte keisersnitt. 

Gravide leger skal kunne utvikle seg faglig under trygge rammer, også når de skal bli mødre. Fremdeles gjenstår det kamper for andre grunnleggende rettigheter som ammefri og tilrettelegging, men med dagens seier kan vi si oss et skritt nærmere målet.

Takk for alle som har støttet oss i kampen!   

 

Den nye teksten som er gjeldende fra og med i dag vedr. vaktfritak for gravide;

Gravide leger som er i de siste tre måneder av svangerskapet, gis rett til fritak fra vakt. For gravide som benytter seg av muligheten for vaktfritak skal det utarbeides en tjenesteplan med dagarbeidstid, tilsvarende den gravides stillingsprosent i resten av svangerskapet. Den gravide skal beholde et uketimetall som om vedkommende fortsatt gikk i vakt (begrenset oppad til 38 timer per uke). Gravide som fritas i medhold av denne bestemmelsen beholder full lønn. Med full lønn menes lønn inklusive tillegg etter opprinnelig tjenesteplan.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer