Nyheter > Aktuelt

Hvem er Hege Gjessing? Hvordan er dagen til en sykehusdirektør? Friha Aftab har fulgt tidligere president i Legeforeningen og nåværende direktør ved Sykehuset Østfold en dag på jobben for å prøve å finne svar.

Saken ble skrevet før utbruddet av koronavirus.

Månedene har gått fort og plutselig var dagen jeg skulle skygge en leder her, en obligatorisk del av Helselederskolen sitt program. Jeg hadde kjennskap til Hege Gjessing fra min tid i Norsk medisinstudentforening, da hun satt som leder i Legeforeningen. Kvelden før satt jeg meg ned for å gjøre litt research. Hvem er denne damen, lurte jeg.

Jeg lærte at Gjessing har bred bakgrunn. Hun har jobbet klinisk som anestesilege i flere år og har erfaring fra fastlegepraksis, hun har vært president i Legeforeningen og nå er hun direktør ved Sykehuset Østfold.

Svaret hadde vært hjertelig da jeg spurte om jeg kunne følge henne en arbeidsdag. En hyggelig og rask respons med klarsignal. Jeg fikk tilsendt timeplanen og møtte opp på kontoret hennes som avtalt.

Gjessing startet tilfeldig som tillitsvalgt da hun jobbet på Ahus. Hun fortalte hvordan hun den gangen tenkte på det som sitt samfunnsbidrag. I Ylf ble hun raskt lagt merke til, noe godt arbeid ofte blir, men på det tidspunktet hadde hun ingen målrettet plan om å bli leder. Etter tiden i Ylf, forstod hun at hun hadde mulighet til å stille som president i Legeforeningen. Da var hun sikker. Hun ønsket å stille til valg for ta over som foreningens øverste leder. Som mange andre dyktige ledere var det ikke målet om å komme til toppen som gjorde at Gjessing endte opp der hun gjorde, det var «kallet» som viste vei.

Timeplanen til Gjessing er tett, og vi startet dagen med stabsmøte. Jeg ble introdusert for Heges nærmeste rådgivere, en del av hennes «lag». Noe som var gjennomgående gjennom dagen var hennes måte å kommunisere med medarbeidere sine på, det var en flat lederstil. Hun spilte ball med alle, det var et godt lagspill. Kanskje er det også derfor Hege ikke føler seg ensom på toppen? Jeg ble spurt om å kommentere enkelte saker, noe som viste hennes evne til å inkludere enda tydeligere. Allerede etter én time forstod jeg at Hege er en leder med sterke kommunikasjonsegenskaper og åpenhet. Hun lytter og stiller spørsmål når ting er uklart, samtidig som hun er tydelig.

Etter det første møtet, bruke jeg pausen på å snakke litt mer om hva som gjorde at Gjessing fikk blod på tann. Hun fortalte hvordan hun opplevde at hun fikk bruk for flere av evnene sine og at hun måtte strekke seg mer. Det ga en enda større glede enn hun hadde opplevd i tidligere arbeidsforhold.

Struktur er viktig innen ledelse. Det skaper forutsigbarhet og stabilitet i alle lag. Da jeg spurte om Hege har et hjerteprosjekt, var svaret at hun er opptatt av å finne løsninger. Mange av oss finner engasjementet i et felt eller et prosjekt, men kanskje er nøkkelen å finne engasjementet i problemløsning? «Jeg tenker alltid hva er det som trengs her og hvordan det kan løses. Det er variasjonen som gjør jobben min spennende og ikke rutinemessig og kjedelig,» ifølge Hege.

Makt over andre er ikke noe jeg har ønsket meg, men det er selvsagt gøy å kunne ha innflytelse og påvirke prosesser

Vi fortsatte med dagens andre møte som handlet om medisinskteknisk utstyr, personvern og sikkerhet. I løpet av et par timer hadde vi vært gjennom temaer som omhandlet økonomi, kapasitet, helsejus og faglige problemstillinger. «Makt over andre er ikke noe jeg har ønsket meg, men det er selvsagt gøy å kunne ha innflytelse og påvirke prosesser. Som leder trives jeg med påvirkningsarbeid, spesielt synes jeg det er gøy å bygge opp folk. Ledelsesarbeidet handler om å vite hvordan man kan få folk med, vurdere risiko og vite hvor skuta skal,» fortalte Hege.

Dagens tredje etappe var møtet med tillitsvalgte og gjennomgang av årsrapporten. Møtet ga rom for en åpen diskusjon om hverdagslige problemstillinger, men også vanskeligere utfordringer.

Vi snakket om hvordan det er viktig å kjenne seg selv og sine reaksjonsmønstre. Hege fortalte at hun gjennom årene har jobbet mye med sitt indre. I tillegg er sykehuslederen glad i å ta beina fatt: «Løpingen hjelper når jeg har mye å gjøre på jobb». Gjessing har fullført tre maraton (!) og kjører treningsturer på to mil. Selv om hun mener tidsmålet er middelmådig, er det vanskelig ikke å tenke: «For en dame».

Etter lunsj dro vi videre på gjennomgang av sykehusets nye Vscan-prosjekt, og jeg undret meg om hun er bevisst på å være synlig i hverdagen. «Det er slik jeg får inspirasjon, ved å få lov til å være med på det som faktisk skjer rundt på sykehuset,» svarte Gjessing.

Dagens siste møte handlet om medisinskteknisk utstyr. Å få lov til å delta på en dag med sykehusdirektøren, har gitt meg perspektiv på hvilke sårbare og store utfordringer som håndteres på de ulike nivåene fra gulv til toppledelse. Det er ofte vanskelig å ha innsikt i dette når frustrasjonen koker på vakt og man har suboptimale IKT-systemer eller andre utfordringer.

Ledelse handler om lagspill. Jobb med gruppen din. Ha oversikt og systemer som gir deg struktur. Bruk to-do lister og kalendere som minimerer alt du må å huske på for stressreduksjon

Tilslutt spurte jeg Hege om hun har tre tips til fremtidige unge ledere. «Ledelse handler om lagspill. Jobb med gruppen din. Ha oversikt og systemer som gir deg struktur. Bruk to-do lister og kalendere som minimerer alt du må å huske på for stressreduksjon.»

Det er ingen fasit på hva en god leder er, men jeg har lært at å være folkelig og å kunne spille ball med dem man jobber med, samtidig som man ikke skal være redd for å ta i det som er vanskelig, ofte fungerer ganske godt.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Hei Veldig bra artikkel, jeg har to spørsmål til artikkelen: 1. Hva var hennes bratteste læringskurven hittil i karrieren? 2. Siden teknologien stadig rykker inn i flere sektorer, har hun gjort opp noen tanker rundt roboteknikk og hvor stor grad den kommer til å ta over helse sektoren? Mvh M Sheikh