Nyheter > Aktuelt

Kristin Utne beskriver seg selv som en midt på treet skippertaksperson. Som Ylf-leder er skippertak imidlertid umulig.

- Jeg har ikke noe valg, sier Kristin Utne når hun får spørsmålet om skippertak.

- Det er deadlines hele tiden noe som gjør skippertak umulig.

Yngreleger.no har fulgt Ylf-lederen en arbeidsdag i mars. Hun har vært Ylf-leder siden 2019 og er rutinert i arbeidet. På Legenes hus i Oslo ser man henne som regel i trappen med en kaffe i hånden, på vei til eller fra et møte. Eller i telefonen. Eller i prat med noen kollegaer. Kort sagt, det er sjeldent man ser Kristin Utne sitte stille.

En Ylf-leders arbeidsdag består av tett program og mye variasjon. Dagen vi følger Kristin Utne ser slik ut:

06.30: Står opp. Leser og svarer på e-post. Leser mediebildet som Legeforeningen sender ut hver morgen til ansatte og tillitsvalgte.

08.00 – 09.00: Kommer på kontoret, forbereder sakspapirene til styremøtet om en drøy uke. Alle styresaker skal nemlig legges ut en uke før, slik at styremedlemmene rekker å forberede seg og kunne ta beslutninger basert på objektiv informasjon.

09.00-10.30: Møte med forhandlingsutvalg Spekter. Her skal Ylf, Overlegeforeningen (Of), Norsk medisinstudentforening (Nmf) og Leger i vitenskapelige stillinger koordinere foreningenes krav til hovedoppgjøret 2022. Også flere ansatte fra jus og arbeidslivsavdelingen i Legeforeningen er til stede i møtet. Ylfs vedtatte krav går dermed inn i en samlet pakke, som Legeforeningen deretter tar med seg videre inn i forhandlingene med Spekter våren 2022.

10-30 – 12.00: I løpet av møtet har Kristin fått 14 e-poster. Hun går opp til kontoret sitt og begynner å gå gjennom dem systematisk. Flere av e-postene er invitasjoner til å delta på ulike arrangementer, blant annet en invitasjon til å delta på Of sitt landsstyremøte i Bergen, noe hun takker ja til.

Møte med forhandlingsutvalg Spekter

- Akkurat den invitasjonen er selvsagt å takke ja til, men generelt sier jeg ja til for mye. I starten sa jeg aldri nei og tenkte at det var dumt å ikke være til stede. Men det er ikke bærekraftig, sier hun.

Mens hun sitter og svarer på e-postene banker Ståle Clemetsen på kontordøra. Han er nestleder i Of og var også til stede på forhandlingsutvalgs-møtet. De diskuterer hovedoppgjøret og andre relevante saker som begge foreningene er opptatt av.

Det er god stemning mellom Kristin og Ståle. Kristin forteller at hun er glad for det gode samarbeidet Ylf har med de andre yrkesforeningene.

- Det gjelder også Allmennlegeforeningen og ikke minst presidenten i Legeforeningen. Vi støtter hverandre i viktige saker. Selv om vi kan være uenige, så snakker vi sammen og diskuterer alltid sakene grundig, forteller hun.

Kl. 12 skal hun inn i et nytt møte, denne gangen fungerer hun som tillitsvalgt for en foretakstillitsvalgt. Hun rekker akkurat å kaste i seg litt lunsj (og delta på en uforutsett brannøvelse) før møtet. Møtet varer i halvannen time og på grunn av dets sensitive innhold, må vi i yngreleger.no pent vente utenfor kontoret til møtet er ferdig. Til tross for at Legenes hus består av cellekontorer der man kan lukke døren for å ta private samtaler, hører vi en tydelig engasjert Ylf-leder som snakker i telefonen.

Generelt ringer jeg mye til både styremedlemmer og de tillitsvalgte for å høre hvordan det går, både før og etter møter, forteller hun.

Ylf har også en ordning der FTV-ene kan logge seg på teams hver onsdag og lufte problemstillinger de står i. Da er Kristin og Bjørn Ove Ekern Kvavik, som er direktør i Ylf og advokat, til stede for å drøfte og om mulig svare ut problemstillingene.

YNGRELEGER.NO: Kristin Utne og Mikal Jacob Hole diskuterer innholdet på yngreleger.no

Kristin skulle også ha deltatt i et møte med økonomiavdelingen denne dagen, men det er avlyst. Da blir det bedre tid til møte med Mikal Jacob Hole, som er redaktør i yngreleger.no. Møtet varer fra 13.30 – 15.00 og her diskuterer Kristin, Mikal og undertegnede veien videre for yngrelger.no, hva man ønsker å satse på, mulige bidragsytere og forslag til nye spalter.

I etterkant av møtet setter Kristin seg på kontoret sitt igjen. Så langt i dag har hun fått 30 e-poster. Alt fra invitasjoner, fakturaer, signering av regnskap og nye møteinnkallinger. I tillegg koker det på FTV-chatten på Whatsapp. Her diskuterer FTV-ere problemstillinger de møter daglig. Har noen stått i en liknende situasjon før? Hvordan skal man gå frem? Kristin prøver å svare så kort og konsist hun kan.

Bjørn Ove Kvavik banker på døra. Han vil gjerne diskutere noen styresaker til det kommende styremøtet. De har to høringssaker som skal behandles i styret, som må forberedes grundig.

- Nå er planen min å dra herfra ca. 17.30, forteller Kristin etter at Bjørn Ove har gått. Da får jeg unna litt papirarbeid. Så får jeg dratt hjem, laget middag, trent litt og jobbet videre på kvelden. Jeg pleier ofte å logge av rundt kl. 23, forteller hun.

PÅ KONTORET: Det blir mye e-poster i løpet av en dag for Ylf-lederen

Denne arbeidsdagen har vært preget av passelige mange møter. Noen dager er proppfulle av møter, da begynner ikke det forefallende arbeidet før kl. 16. Andre dager er rene skrivedager.

- Jeg er helt avhengig av å ha noen møtefrie dager. Dagene er lange, ja, men det hjelper å være rutinert i arbeidet slik jeg er nå. I tillegg er jeg som lege vant til å håndtere ting fort og sitte å jobbe konsentrert med en sak over lengre tid.

Å følge Ylf-lederen gjennom dagen har uten tvil vært innholdsrikt. En slik jobb er ikke for alle, og det er fristende å spørre Kristin hva som er motivasjonen hennes?

- Jeg har alltid vært engasjert og er genuint opptatt av at ting skal bli bedre. Jeg engasjerte meg politisk da jeg var ung, og har vært engasjert i Nmf og deretter tillitsvalgt og foretakstillitsvalgt på Kalnes, sier hun og legger til:

- Men jeg føler aldri at jeg gjør nok, og alltid at jeg skulle gjort mer. Når du jobber politisk så må du dessuten godta at ting tar tid. Det kan være frustrerende når man liker å få ting gjort, avslutter Kristin Utne.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer