Nyheter > Fra foreningen

Leder Forum 3/2015

Da er den første måneden unnagjort som Ylf-leder. Den har, ikke uventet, vært særdeles begivenhetsrik. Jeg har allerede rukket å besøke tillitsvalgte i Narvik, Ålesund, Tønsberg og Bergen, vært med i sentrale lønnsforhandlinger, hatt møter med arbeidsgiverforeningen Spekter og Helse Sørøst om innfasing av faste stillinger og ledet Ylf på Legeforeningens landsstyre i Trondheim.

Og for å ta det siste først, så må jeg med stolthet si at det var en engasjert Ylf-gjeng som var med på å prege landsstyremøtet dette året. Ylf-erne var oppe på hver eneste sak og leverte gode, konstruktive innspill som bidro til å lande viktige debatter om vår videre hverdag. Ylf var også først ute med å fremme et resolusjonsforslag om å beholde akuttkirurgien i norske mottak. Dette initiativet bidro til at landsstyret klarte å samle seg om en felles resolusjon, som allerede er lagt merke til i debatten om ny Nasjonal helse- og sykehusplan.

Når det gjelder lønnsforhandlingene, har leger i spesialisering i kategori B hatt en svakere utvikling enn leger i de andre kategoriene de senere årene. Ylf valgte derfor å løfte denne kategorien et hakk mer enn de andre i år. Lønnen for legespesialistene er i skrivende stund ikke ferdigforhandlet. Vi ønsker at den ikke skal sakke akterut for overlegelønnen, slik at det skal lønne seg for helseforetakene å beholde ferdig utdannede spesialister i denne kategorien. Det har vi Overlegeforeningen med på.

"Det er uhyre viktig at sykehuslegene står samlet i implementeringsfasen om faste stillinger."


Det er uhyre viktig at sykehuslegene står samlet i implementeringsfasen om faste stillinger. Arbeidsgiversiden har kommet i gang med planleggingsarbeidet veldig sent. Samtidig er det et problem at vi ikke får samstemt informasjon fra de ulike ledelsesnivåene. Spekter har sendt ut informasjon om at alle ansettelser med tiltredelse etter 1. juli skal være faste med mindre det er et reelt vikariat. I skrivende stund fortsetter likevel flere Helseforetak å lyse ut 4, 5 og 6-års stillinger. Dette er tariffstridig, og vi må forvente at Spekter griper tak i dette. Legeforeningen og Ylf vil fortsette å følge saken fra dag til dag, og trenger raske tilbakemeldinger fra tillitsvalgte rundt omkring i landet om noe ikke er som det skal.

«Det er de foretakstillitsvalgte som har den største jobben. Det er dem vi må prioritere å jobbe med», sa avtroppende styremedlem Georg Nikolai Johnsen til meg på Ylfs årsmøte i april. Det er jeg helt enig i. Styret har derfor valgt å kalle inn til et eget møte for foretakstillitsvalgte (FTV) 18. juni på Gardermoen. FTV-ene skal selv skal få lov til å fortelle hvordan oppfølgingen fra Legenes Hus kan bli bedre. Det gleder jeg meg til å høre mer om!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer