Nyheter > Aktuelt

Da universitetene stengte i midten av mars, ble alle planlagte disputaser utsatt på ubestemt tid. Fysikalmedisiner og ph.d-kandidat Christine Holm Moseid var en av dem som ble sittende på pinebenken. Noen uker senere kom beskjeden. Hun skulle få disputere, men på nett. Les hvordan det gikk i dette intervjuet!

Christine Holm Moseid


Universitet/avdeling/faggruppe: Universitetet i Oslo og Senter for idrettskadeforskning, Norges idrettshøgskole

Navn på prosjekt: «Den unge eliteutøverens helse»

Tid du har forsket: 5 år

Studieområde: Idrettsmedisin og epidemiologi

Christine Holm Moseid er spesialist i fysikalsk medisin og over middels interessert i barn, ungdom og idrett. I tillegg til å forske, har hun de siste fem årene også vært landslagslege for Norges skiforbund, lege ved Idrettsskade-legevakten på Best Helse, NIMI og håndballtrener. Til yngreleger.no forteller hun at:

- Idretten er en fantastisk arena der barn og ungdom kan leke sammen og ha det gøy, samtidig som fysisk aktivitet legger grunnlaget for å forebygge en rekke av vår tids største helseproblemer, som hjerte-karsykdommer, kreft og muskel- og skjelettplager. Klarer vi å implementere gode vaner i ung alder, er det mulig å forebygge mange kroniske og dødelige sykdommer.

Toppidrettsungdom, sykdom og skader. Det er god evidens for at fysisk aktivitet og idrett forbygger sykdom. Samtidig er det flere eksempler på at for mye av det gode igjen kan bidra til skader og sykdom. Særlig unge som trener mye, er utsatt.

- Helsepersonell har i lengre tid uttrykt bekymring for at barn og ungdom som trener veldig mye, der man ikke tar hensyn til totalbelastning og krav fra både trening, konkurranse, skole, foreldre, venner, SoMe og så videre kan være spesielt utsatt for å pådra seg skader og sykdom, kanskje særlig belastningsskader. Da prosjektet startet, visste vi lite om dette, forklarer fysikalskmedisineren. Å finne ut mer om hvordan toppidrett påvirker unge idrettsutøvere, ble derfor tema for hennes doktorgradsprosjekt. Fem år senere viser resultatene fra forskningsprosjektet at 43% av toppidrettsungdommene rapportere om et helseproblem (sykdom, akutt skade eller belastningsskade) hver uke.

- Det var ikke bare akutte skader som påvirket ungdommen i treningshverdagen deres, også sykdom og belastningsskader var av betydning, utdyper hun.

Koronautsatt. Våren 2020 var Moseid klar for å disputere, datoen var 2. april. Litt over en måned før den planlagte disputasen, kom koronaviruset til landet og 12. mars vil gå inn i historiebøkene som «dagen da Norge stengte ned». Også universitetet ble stengt og planlagte disputaser utsatt på ubestemt tid, inkludert Christines. Spørsmålene var mange: Når ville det bli mulig å disputere? Og i så fall hvordan?

Digital disputas. Etter hvert ble det klart at det ville være mulig å gjennomføre disputasen før sommeren – på nett. Hva tenkte du da du fikk beskjed om at disputasen ville bli arrangert digitalt?

- Jeg ble først og fremst glad for at det i det hele tatt kunne arrangeres en disputas, og at jeg ikke måtte vente på ubestemt tid, svarer hun. Koronaviruset har fått oss til å tenke nytt å kreativt, og de siste månedene har vist at mye er mulig når kloke hoder går sammen for å finne løsninger. 7. mai var Christine klar for disputas. Mens hun stod og foreleste i auditoriet på Idrettshøyskolen, satt dekanus og komitélederen på Ullevål. Opponentene var i Sverge og Nederland. Alle foran hver sin skjerm.

- Jeg var kjent med zoom fra tidligere, så jeg var trygg på det digitale verktøyet som skulle brukes. I tillegg hadde vi en praktisk gjennomgang med en tekniker to dager før disputasen, slik at vi var sikker på at alt fungerte som det skulle, forteller hun.

Hvordan var det?

- Det var en fin opplevelse, og det ble en verdig og høytidelig dag. Det tekniske fungerte knirkefritt, og til tross for at vi satt ulike steder ble det en god diskusjon med opponentene. I tillegg var det rundt 130 stykker som fulgte disputasen på nett, svarer hun og legger til at hun gjerne skulle hatt flere tilstede i fysisk form. På spørsmålet om hun tror en digital løsning vil erstatte den tradisjonelle disputasen, svarer hun:

- Nei, det tror jeg ikke. Men det kan være både en reserveløsning og supplement ved behov.

Vil fortsette å forebygge. Christine har et brennende engasjement for ungdom som driver med idrett, og planen videre er å fortsette å jobbe i Skadefri, der de arbeider med å forebygge skader og sykdom hos barn og unge som driver med idrett på alle nivå. Les mer om Skadefri her!

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer