Nyheter > Fra foreningen

Redaktørens hjørne Forum 5/2015

Ylfs landsråd vedtok på tariffkonferansen i høst at Ylfs medlemsmagasin, Forum for Yngre leger, skal gjøres om til et digitalt medlemsmagasin: yngreleger.no. Det betyr at papirversjonen snart er historie, og foreningen går en ny tid i møte hva gjelder hvordan vi kommuniserer med hverandre. Det blir spennende, og jeg gleder meg skikkelig til å få det nye magasinet opp å stå!

Begrunnelsene for at styret foreslo en såpass drastisk omlegging, var flere: En digital plattform gjør at vi kan nå raskere ut med aktuell informasjon og nyheter om saker som angår medlemsgruppen, samtidig som leder og styret raskt kan kommentere dagsaktuelle hendelser på vegne av foreningen. I digital form blir alle artiklene søkbare, og det vil bli enklere å finne tilbake til den informasjonen du trenger der og da. Innholdet blir liggende synlig for alle på nett, og det gir oss en bedre mulighet til å bruke stoffet til å beskrive vår hverdag som yngre leger og å forklare omverdenen hvorfor vi tenker og argumenterer som vi gjør i saker der det er viktig.

"Det er lettere å være med å mene noe når du vet hva som foregår."

Redaktør Hanne Støre Valeur

Men, det jeg synes er aller mest spennende med et digitalt magasin, er at det vil åpne for en tettere dialog mellom sentrale deler av foreningen, lokale tillitsvalgte og det enkelte medlem. Forum på papir har pga forholdsvis få utgivelser og lang produksjonstid gjort det vanskelig å dekke aktuelle saker fortløpende, og noen ganger kan det vi skriver være utdatert allerede før det når postkassene. Når vi nå får mulighet til å jevnlig informere om hva som foregår, og gjerne rett etter at det har skjedd, vil det gi medlemmene større mulighet til å følge prosessene og være med å mene noe om sakene vi diskuterer underveis. Med et nytt magasin på plass, håper jeg at flere av dere vil la dere engasjere til å skrive inn til yngreleger.no – små kommentarer i kommentarfeltet, en bloggpost eller kanskje en debattartikkel. Det er lettere å være med å mene noe når du vet hva som foregår. Jeg er imponert over at styret går inn for å åpne opp foreningen på denne måten!


Vi kommer til å holde dere oppdatert om hva som skjer på yngreleger.no gjennom Ylfs kontoer på sosiale medier og gjennom jevnlige nyhetsbrev på e-post. Så for at du skal være sikker på å få med deg hva som foregår i Ylf, kan du allerede nå sjekke opp at du er registrert med riktig e-postadresse i medlemsregisteret («min side» på legeforeningen.no) og du kan like/følge oss på facebook og twitter. Og så ses vi en siste gang på papir i mars 2016. I mellomtiden: God jul og godt nyttår! 

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer