Nyheter > Debatt og perspektiver

Legestreik: Til familie, venner og bekjente som lurer på hvorfor feeden er litt ensporet fokusert på fagforeningsarbeid for tiden:

Innlegget ble først publisert på Jørgen Andvigs facebookprofil.

Akademikerne Helse og Legeforeningen har gått til streik grunnet brudd i meklingen om tariffavtalen med Spekter. Spekter er arbeidsgiverorganisasjonen for offentlige sykehus i Norge (med noen få unntak). Hvis du trodde at Spekter var en organisasjon ledet av hensynsløse sosiopater, i stive høyhalsede dresser, med verdensherredømme og ødeleggelse som mål, så tar du feil. Du tenker på Spectre; de onde typene oppdiktet av Ian Flemming, og som gang på gang nedkjempes av agent 007: Bond, James Bond. Blofeld er sjefen i Spectre. Anne Kari Bratten er sjefen i Spekter. Blofeld er helt skallet. Om han har en bakenforliggende medisinsk årsak til allopecien vet jeg ikke. Kanskje han liker håret kort. Bratten har helt vanlig frisyre. Noen ganger kan det likevel føles som om vi står opp imot en motstander av tilsvarende kaliber. Hardhudet og ukuelig, men likevel hårsår når det kommer til konfrontasjon. Derfor skal vi holde oss saklige.

Av oss leger og tillitsvalgte i Legeforeningen oppleves fremgangsmåtene og kravene deres urimelige. Spekter og arbeidsgiverne har altså signalisert at de med den eksisterende avtalen med legeforeningen forbeholder seg retten til å organisere arbeidstiden som det passer dem for hver enkelt ansatt. Dette til tross for at legeforeningen allerede har gitt arbeidsgiverne makt over store deler av livene til legene ved å gå med på betydelige utvidelser av arbeidsmiljølovens begrensninger på arbeidstid. Legene kan altså settes til å jobbe intensive vakter inntil 19 timer i strekk og opptil 60 timer i uken. Noen tillates sågar å gå enda lengre vakter der belastningen vurderes som mer moderat. Dette går vi med på for å sikre at alle sykehusavdelingene som trenger vakthavende leger går rundt 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året.

Å ha vakt på sykehuset er spennende, travelt og ofte ganske slitsomt. Etter vakt må man gjerne hvile en del og forsøke å snu døgnet tilbake til normalen. Det er krevende, men overkommelig så lenge det gjøres i moderasjon. Derfor har vi implisitt tatt avtalen til orde for at vaktturnusen fordeles jevnt på alle legene som deltar i vakten. Det har også vært praksis de aller fleste steder frem til nå. Med mindre noen har vektige og legitime grunner for ikke å delta i vaktarbeidet, så deles byrden jevnt ved at turnusen gjentar seg etter like mange uker som leger i vaktlaget. Det gjør også at de aller kjipeste vaktene, i høytider og andre tider der folk gjerne ønsker å tilbringe tid med familie og venner, over tid fordeles likt på alle. Med spekters varslede endring i praksis vil de kunne kreve at en enkelt lege jobber 60 timer pr. uke i 33 uker i strekk. Dette kan utvides nærmest ubegrenset ved å avtale ytterligere planlagt overtid med den enkelte lege. Tro det eller ei er altså 60 timer i uken 33 uker i strekk ikke å regne som overtid i følge deres tolkning, så lenge arbeidstiden gjennomsnittsberegnes over et helt år. Arbeidsgiver vil altså råde over mer enn halvparten av tiden man er våken (inkludert lørdag og søndag) uten at arbeidstakerne skal ha medbestemmelsesrett. Se for deg at du ikke kan være sammen med familie eller venner på en eneste tilstelning i helgen på over et halvt år fordi sjefen eier tiden din uforbeholdent (for noen er også sofaen en nær og god venn når man pleier kronisk døgnvillhet og spenningshodepine).

Med dagens praktisering av avtalen kan vi med rimelig grad av forutsigbarhet vite at vi jobber f.eks. hver 3. eller 4. helg, og gjennomsnittlig én nattevakt i uken. Fritid må planlegges deretter. Det har vi lært oss å leve med. Etter Spekters ide vil de i tillegg til den skisserte monsterturnusen kunne endre planlagte vakter med så lite som 4 ukers varsel. Det vil altså være tilnærmet umulig for leger å opprettholde et sosialt liv som innebærer planlegging utover de nærmeste 4 ukene. Se så for deg at du har vært så uforutseende å finne deg en annen lege som livsledsager og attpåtil få barn med vedkommende. Disse barna kan vel like godt flytte til besteforeldrene først som sist. Dette rammer ikke bare legene, men også deres familier.

Når leger ikke har vakt, jobber vi med pasientbehandling på dagtid. Dersom noen i vaktlaget må tre ut av sin runde med vakt, er det vanlig at de andre i vaktlaget tar på seg disse uforutsette vaktene i tillegg til sin egen vaktturnus. Ekstra vakter er ekstra slitsomt. Det ville overraske meg om noen synes det er urimelig at de som påtar seg den byrden også får betalt for det. Når det for noen blir en relativt stor ekstra lønnsutbetaling, skyldes det ene og alene at vakter som regel innebærer mange timer arbeid i strekk, i tillegg til den vanlige arbeidstiden. Kompensasjonen er beregnet som en viss promille av årslønnen, og ligger tett opp mot det legene får betalt for helt ordinære, planlagte overtidstimer på kveld/natt. De virkelige fete lønnslippene som eksemplifiseres av Spekter for å gjøre seg til offer for de grådige legenes krav, er nok langt unna realiteten, og i alle tilfelle et resultat av ekstra belastende arbeid. For ordens skyld kan jeg tillegge at man ikke får betalt ekstra for hele vakten dersom timene overlapper med ens egen oppsatte arbeidsplan. Leger som har vakt med utrykning får ikke engang betalt vakttillegg når de rykker ut fra hjemmet for å yte helsehjelp. Lykke til med å få tak i en låsesmed kl 03.00 1. januar som kun avkrever ordinær overtidsbetaling! Dette handler altså ikke om penger for legene, slik Spekter vil ha deg til å tro. Det handler om medbestemmelse når vaktplaner som til tider dominerer vår tilværelse skal settes opp.

Den enveiskjørte, totalitære holdningen som nå signaliseres fra Spekter mangler sidestykke i nyere norsk historie. For å spare noen kroner er de altså villige til å presse arbeidstakerne inn i umenneskelige turnuser. Ennå har jeg ikke begynt å snakke om Spekters nye praksis med å tvinge høygravide leger til å stå i høystressende vaktsituasjoner, uten tanke på hvordan det kan påvirke deres og det ufødte barns helse og velferd. Da snakker vi inkluderende arbeidsliv. «Alle skal med! Du også, småen!!» Får de trumfet gjennom dette på legenes bekostning er det ganske sikkert andre som står for tur ved neste korsvei. Utmattede og farlige leger som skal stole på like slitne og demoraliserte medarbeidere i støttefunksjoner lover ikke godt for norsk helsevesen. Dette er farlig for pasienter og ødeleggende for arbeidsmoral. Det er ikke måten å bygge fremtidens helsetjenester på! Derfor er Legeforeningens ufravikelige krav at kollektivt vern mot rovdrift avtalefestes. Så kan Spekter og Bratten stå og si at de «bare» vil videreføre den eksisterende avtalen så mye de vil, vel vitende om at deres nye tolkning og praksis ikke er forenlig med (et) liv for dem det går utover.

Akademikerne Helse, Legeforeningen og de som jobber på sykehusene i det ganske land vil gjøre alt de kan for å sikre at ingen lider unødig under streiken. Barn, akutt syke, psykiatri og rus skjermes. Skulle du få utsatt behandling under denne konflikten håper jeg det ikke tas ille opp. Det er ikke pasientene vi vil ramme, men vi må vise at vi som premissleverandører for helsetjenester ikke kan overkjøres av maktkåte byråkraters avtalejuridiske fiksfakseri. Støtt oss i denne kampen, for det angår også deg!

«Kopier og lim på veggen din. Ellers vil Facebook stenge kontoen din og frigjøre alle de flaue bildene fra tidlig 2000-tall som de har på serveren sin!»

Lege liker også å være sammen venner og familie.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer

  1. Sats på arbeidsmiljøloven! Få inn folk fra SAFE/håndverkere i forhandlingene, de kan dette!

  2. Flott skrevet! Det er viktig at en ikke firer en tomme på dette: Da er det bedre å si opp hele avtalen og jobbe iht arbeidsmiljøloven.