Nyheter > Aktuelt

Kandidatene til de tunge vervene som president og visepresident møttes i går til duell i Legenes Hus i Oslo med Markus Moe som ordstyrer. Hvordan legeforeningen skal gjennomføre sin politikk best mulig og ikke minst synliggjøre den ble et gjennomgående tema i en tidvis skarp diskusjon mellom Bakke og Rime.

Visepresident-duellen - Kristin Kornelia Utne vs. Nils Kristian Klev

Kristin Kornelia Utne innledet visepresident-debatten med å vise til resultater fra Ylf sin måte å arbeide på, deriblant ny kompetansestige for LIS, full lønnsprogresjon under foreldrepermisjon og 138 nye LIS1-stillinger.

-Vi har store utfordringer foran oss. Vi må strategisk analysere problemstillingene foran oss, på tvers av lege-gruppa, lese det politiske rommet, og sikre og se hvor vi har handlingsrom, sette inn støtet der og jobbe aktivt på to fronter, sa Utne.

Utne utdypet videre disse to frontene som det store overordnende rent politiske og den lokale kampen på hver enkelt avdeling og hvert enkelt legekontor.

Når den enkelte avdelingsleder får et budsjett uten rom for overtid, men ikke måles på at man bruker 70 millioner kroner på vikar fordi det regnes som varekostnader - så er det et problem for hvordan helsetjenesten styres

Utne mener at dersom man ikke jobber overordnet med det politiske vil man heller ikke kunne løse helt sentrale problemer med dagens helsetjeneste.

-Når den enkelte avdelingsleder får et budsjett uten rom for overtid, men ikke måles på at man bruker 70 millioner kroner på vikar fordi det regnes som varekostnader - så er det et problem for hvordan helsetjenesten styres, sa Utne.

-Vi skal være tydelig med å forsvare faget, utvise kampvilje der det trengs, men gjøre det med klokskap og verdighet. Jeg kan bidra med et overordnet blikk på hele tjenesten, forklarte hun videre.

Nils Kristian Klev var neste mann ut i ringen og la vekt på den styrkede posisjonen som Legeforeningen har oppnådd hos sentrale myndigheter etter pandemi-håndteringen. Videre la han til at vi er langt fra i mål, men skal jobbe videre som en samlet og sterk fagforening.

-Vi jobber i ulike deler av helstjenesten, men står i de samme utfordringene. Det være seg arbeidsbelastning tilstrekkelig vern, underdimensjonerte tjenester. Vi kan ha ulike meninger, men klarer gjennom samarbeidet å finne de beste løsningene, sier Klev.

Uten en velfungerende fastlegeordning, vil presset på de øvrige tjenestene øke

Videre utdypte han at som visepresident vil han bruke sin erfaring, kompetanse og sitt kontakt-nettverk for å bistå presidenten og sekretariatet i det viktige arbeidet fremover. Han la særlig fokus på en sterk primærhelsetjeneste samt samarbeid mellom yrkes- og fagaksen.

Moe spurte kandidatene om hvordan jobbe med de tillitsvalgte. Utne fremhevet viktighet av nærhet mellom Legeforeningen sentralt og oppfølging av de tillitsvalgte. Hun trakk frem digital kursing, møtepakker, "onboarding", og hvordan rent praktisk håndtere arbeidsgiver som ofte oppfatter avtaleverket annerledes enn legene.

Til sist ble de utfordret på hvilken presidentkandidat de støtter personlig, her ga begge sin tilslutning til Rime. Både Utne og Klev vektla at Legeforeningen må være lydhøre for kritikken som har kommet, men at fartstid og erfaring er viktig i president-vervet.

President-duellen - Anne-Karin Rime vs. Bjørg Bakke

Det har vært knyttet spenning til årets valg av president. Som mange har fått med seg har flere medlemmer kritisert Legeforeningen i sosiale medier for manglende representasjon for deres interesser. Noen som møtte Marit Hermansen oppfordring om å engasjere seg, er Bjørg Bakke. Sistnevnte har gått til valg på å at Legeforeningen må endre strategi grunnet det hun mener er manglende resultater - særlig i forbindelse med pandemien.


Har vi råd til å fortsette som før, ta sjansen på å stemme på en kandidat som bare vil fortsette som før?

-Har vi råd til å fortsette som før, ta sjansen på å stemme på en kandidat som bare vil fortsette som før? Vi har ikke blitt prioritert til vaksiner, fastlegekrisa er ikke løst. Vi må tro på at vi kan oppnå mer, for å klare det. Jeg skal bidra med det nettopp fordi jeg har en annen erfaring. Jeg har jobbet i FN-delegasjonen i New York, vært journalist i VG, studert økonomi og statsvitenskap. Jeg brenner for Legeforeningen fordi jeg bryr meg, sa Bakke.

Rime poengterte flere ganger at nok mange er uenige i Bakkes virkelighetsbeskrivelse og at noen ting tar tid å å gjennomføre. Hun la vekt på at Høie selv sa at helsepersonell ble prioritert til vaksinering på grunn av nettopp Legeforeningens arbeid.

Fastlegeordningen vakler, Legeforeningen har sørget for at politikerne vet dette. Påvirkningsarbeid tar tid og vi skal spille lederne gode, slik at de får en reell mulighet til å si fra når de ser at budsjettene ikke holder til kostnadene og løftene politikerne har gitt. Vi trenger lojale, men ikke lydige ledere.

- Rime

Moe spurte de hva deres beste egenskap som tillitsvalgt er

Jeg er diplomatisk, liker å finne løsninger, tror på god dialog, det tar kortere tid enn å legge seg i hver sin skyttergrav, sa Rime.

Dialog tar kortere tid enn å legge seg i hver sin skyttergrav

Skape engasjement og synlighet og nå medlemmer der de er, mente Bakke var hennes beste egenskaper for å skjøtte vervet.

Moe utfordret henne hvordan hun kan løse dette på en bedre måte en dagens president.

Bakke trakk da frem synlighet. Hun utdypte at ingen enkeltperson kan løse dette men at et helt sentralstyre skal arbeide for å gjennomføre vedtatt politikk hvor man må bruke media, sosiale flater og lignende. Rime ble også kritisert for å ikke være på sentrale plattformer som Twitter.

Det er ikke en god strategi å bare sitte inne i legeforeningens lokaler og forvente at Høie gir det vi trenger. Jeg tror at man ikke klarer å prioritere. Noen sier det jobbes under radaren, men spiller det noen rolle om resultatene uteblir, spurte Bakke retorisk.

Rime kontret med at de har oppnådd mange seire som at beleggsprosenten er gått ned, at en evalueringsprosess er i gang og gjennomslag for politikk i handlingsplanen for fastlegekrisen. Bakke kontret med at Rime bare forsvarte Høies handlingsplan.

Jeg kommer fra sykehus som jeg har vært med å bygge og å utvikle, skal vi sikre helsevesenet må det til et taktskifte. Vi må få på plass en fastlegeordning, hvis ikke øker henvisningene til sykehusene og det kollapser der også. Vi må jobbe på begge fronter - alt henger sammen med alt, sa Rime på spørsmål om hva som skiller henne fra sittende president.

Bakke spurte Rime om hvordan hun ønsker å prioritere. - Jeg er konkret med hvordan jeg ønsker å prioritere, du har sagt du vil prioritere alt Rime.

Rime kommenterte lakonisk om forskjellen er at Bakke skal være på Twitter og hun ikke.

Vi må prioritere sekretariatet

Økonomi ble diskutert mot slutten, hvor Bakke har vært kritisk til svak økonomistyring i Legeforeningen og at man ikke kan fortsette å bruke av finansinntektene uten også å prioritere bruken av dem. Bakke mente blant annet at man ikke kan øke antall ansatte på nåværende tidspunkt.

-Det viktigste vi gjør er å jobbe for medlemmene med et økende juridisk behov. Vi må prioritere sekretariatet. Det har heller ikke vært en proporsjonal økning i sekretariatet mot økningen i medlemsmassen, kontret Rime.

President-debatten ble avsluttet med en vennlig tone mellom kandidatene.

-Erfaring er bare en del av det vi trenger for å jobbe videre, sentralstyret er full av erfaring, vi trenger noen som kan hjelpe politikerne og det norske folk med å se oss, avsluttet Bakke.

-Vi må vise bredden av foreningen, vi har synlighet, men vi skal jobbe for å bli bedre. Jeg er stolt av å være lege, og vi skal jobbe for gode arbeidsforhold for alle legene våre, rundet Rime av.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer