Nyheter > Aktuelt

Foto: Judeson Joseph

De åttende årlige BUP-dagene, gikk av stabelen i elvebyen Drammen i år, fra 22. til 24. april. Nesten 200 spesialister og leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri fra hele landet deltok på foredrag, presentasjoner, årsmøte og sosialt program.

Artikkelen ble publisert i Forum 3/2015.

I år var temaet for BUP-dagene «Tidlig innsats - best hjelp», og arrangementskomiteen hadde sikret seg et bredt spekter av foredragsholdere, som strakk seg fra genetiske perspektiver via brukerperspektivet, til praktiske erfaringer, retningslinjer og sjekklister fra det kliniske liv.

Dag Nordanger lyktes i å skape engasjement under den «vanskelige» sene ettermiddagsforelesningen på onsdag, med sitt foredrag om regulering som nøkkelbegrep i utviklingsbasert traumeforståelse. Engasjert deltakelse ble det også i salen da ny faglig retningslinje for ADHD ble presentert av pediater Kristin Bakke og psykologspesialist Egil Midtlyng. Artisten Lene Marlin fikk stående applaus fra en fullsatt sal etter sitt foredrag om personlige erfaringer med selvmordstanker, hvor hun oppfordret oss som profesjonelle til å kikke opp fra skjemaene og reseptblokken for virkelig å se hvem det er vi har foran oss. 

Første LISBUP-årsmøte

Onsdagen ble det aller første årsmøtet til LISBUP avholdt. LISBUP fikk sin fødsel etter Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forenings (NBUPF) årsmøte i 2014, der det ble besluttet at man skulle stifte en fagmedisinsk underforening for utdanningskandidater i barne- og ungdomspsykiatri. Interimstyret i LISBUP har hatt som hovedoppgave å avholde det første årsmøtet for valg av styre. Dette ble gjort med god hjelp av ordstyrer Sissel Øritsland under formiddagsmaten, med god deltakelse av sultne LIS. Nytt styre ble valgt, og vi ser frem til at LISBUP skal bli en nyttig kanal for det gode engasjementet som finnes blant våre utdanningskandidater.

På torsdagen ble årsmøtet i NBUPF avholdt under kyndig ordstyring av Siri Sandvik. Også her skulle et fullt nytt styre velges, og valgkomiteen hadde derfor i år en ekstra stor oppgave. Årsmøtet ble gjennomført og valgkomiteens innstilling til styre ble vedtatt ved akklamasjon. 

Trivelig!

Rammene rundt BUP-dagene kunne ikke vært triveligere, med spennende undervisningslokaler på Union Scene i de gamle papirhallene på Grønland i Drammen og overnatting i Rockehotellet Union Brygge. Den sosiale komiteen hadde et kjekt kulturprogram planlagt, med mulighet for historisk vandring i Drammen med lokalhistoriker Jo Sellæg, eller ølskole ved Aas bryggerier. På torsdag aften var det festmiddag på Union Scene. Her ble Pippidukken gitt videre til neste års arrangører fra Bodø, og årets hederspris gikk til Kari Skulstad Gårdsvik fra RKBU Midt.

Kvelden ble avrundet med stand up-legen Jonas Bergland og live musikk fra Maria and the Lovemakers, til stor glede for danseglade barne- og ungdomspsykiatere fra hele landet.

På flyplassen på vei hjem traff jeg en overlege og meddeltaker fra BUP-dagene som begeistret uttalte at «det blåser en ny vind over faget»! Så lang fartstid i faget har ikke jeg, at jeg har begynt å registrere vindretninger ennå, men jeg tror det var mange flere enn meg som kom hjem fra årets BUP-dager med faglig inspirasjon, motivasjon og glede over et flott kollegium av norske barne- og ungdomspsykiatere.

Det er bare å glede seg til Bodø til neste år som bl.a. stiller med Nordanger og Vincent Fellitti fra ACE-studien (stor traumestudie i USA). Så hold av 27.-29 april 2016 for neste års BUP-dager!

Nytt styre i LISBUP

Judeson Joseph, BUPA UNN Tromsø (Leder)

Stanko Medic, BUP Åsane, PBU, Haukeland Universitetssykehus

Stian Fugelsøy, BUP Klostergaten, St. Olavs Hospital

Elin Cathrine Holiløkk, BUP Grorud, Oslo Universitetssykehus

Kristin Alise Jakobsen, BUP Bodø, Nordlandssykehuset

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer