Nyheter > Aktuelt

- Dette har vært en svært krevende mekling. Vi har strukket oss langt for å finne en mulig løsning, men klarte dessverre ikke å bli enige med KS om et resultat, sier president Marit Hermansen. - Vi søker alltid å finne gode avtaleløsninger, av hensyn til både pasientene og våre medlemmer. Men KS vil ikke forplikte kommunene til det vi mener er helt nødvendige tiltak.

Særavtalen, som blant annet regulerer legevakt, arbeidsvilkår for samfunnsmedisinerne og LIS1 i kommunehelsetjenesten, ble forhandlet mellom Legeforeningen og KS tidligere i høst. Legeforeningens krav i forhandlingene var et tak på antall timer leger kan pålegges legevakt uten å samtykke, i tillegg til en styrking av kommunenes samfunnsmedisinske beredskap. Forhandlingene endte i brudd, og partene møttes til mekling 13.oktober. To dager senere, torsdag 15. oktober, konstaterte Riksmekleren at det ikke var mulig for partene å komme til enighet.

- Dette er en viktig sak for Yngre legers forening (Ylf), sier Ylf-leder Kristin Kornelia Utne. Hun utdyper: - Våre medlemmer i KS-området trenger rammer som sikrer en levelig arbeidsbelastning. LIS1-leger i små kommuner melder om legevakt inntil hver tredje dag, i tillegg til fulle dager på legekontoret, manglende hviletid, og høyt arbeidspress.

En undersøkelse fra Helsedirektoratet viser at leger i mindre kommuner i snitt jobber 37,7 timer legevakt per uke, enten i form av tilstedevakt, hjemmevakt eller bakvakt. En fjerdedel av legene har mer enn 52,8 timer legevakt i uken. 1 av 10 jobbet hele 100 timer legevakt eller mer per uke. Variasjonen er stor, og situasjonen er aller mest alvorlig i distriktskommunene.

- KS har ikke gått med på nødvendige tiltak for å sikre våre medlemmer vern mot ubegrenset arbeid på legevakt. Vi kunne derfor ikke akseptere meklingsresultatet, sier Nils Kristian Klev som er leder for Allmennlegeforeningen.

Alle foreningene i Akademikerne kommune, inkludert Legeforeningen, har vært i mekling. Hver av Akademikernesmedlemsforeninger må ta stilling til meklingsresultatet innen 23. oktober. Legeforeningen vil ikke akseptere meklingsforslaget, og står dermed i konflikt. Det planlegges med streik fra 26. oktober.

Vi vil holde våre medlemmer oppdatert gjennom av medlemsbrev, nyhetssaker på yngreleger.no og andre kanaler i legeforeningen.

Kommenter gjerne denne artikkelen!

Kommentaren må diskutere eller kommentere innholdet i artikkelen på saklig vis og kan inneholde maksimalt 2000 tegn. Behandle andre debattanter med respekt og unngå personangrep. Kommentarer må undertegnes med fullt navn. E-postadressen brukes kun av redaksjonen ved behov for å kontakte innskriver. Alle kommentarer godkjennes av redaksjonen før de publiseres i kommentarfeltet (kan ta inntil ett døgn), og kommentarer som ikke møter retningslinjene vil bli slettet.

Kommentarer